search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ADVERTORIAL


Boer EN Zorg wint Food Forward regio West-Brabant & Zeeland


Food Forward werpt ook in de regio West-Brabant & Zeeland zijn eerste rijpe vruchten af. Dit programma is door Rabobank ontwikkeld om samen met ondernemers, consumenten, wetenschappers, studenten, overheid en partners oplossingen te bedenken voor het voedselvraagstuk voor de komende jaren. Eind januari beleefde Food Forward haar slotbijeenkomst voor de regio West-Brabant & Zeeland; vier teams pitchten hun inspirerende concepten.


De deelnemers van deze editie van Food Forward ontmoetten elkaar begin vorig jaar persoonlijk tijdens het start event. Maar door de uitbraak van het coronavirus moest het vervolg al snel online plaats- vinden. Het kon hun enthousiasme niet temperen. Op het sluitstuk van Rabo Food Forward bepleitten vier finalisten hun ideeën vol vuur voor drie juryleden: direc- teur Kathleen Goense van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Frederike Praasterink, lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool, en Frank Balke- nende, die als verslaggever voor de Provinciale Zeeuwse Courant veel over landbouw en eten schrijft.


Gevraagd naar het waarom van Food Forward antwoordde John Oostvogels, directeur Food en Agri van Rabobank in de regio West-Brabant & Zeeland dat we voor een enorme uitdaging staan. Er is een transitie nodig om op een duurzame manier aan voedsel te komen.


Tegelijkertijd blijft de wereldbevolking maar groeien. Actie is dus vereist, en wat is mooier dan ondernemers met een idee steunen zodat ze hun plan kunnen waarmaken? ‘Als bank moet je niet trekken’, zegt Oostvogels. ‘Je moet juist een duwtje geven.’


Goed Boeren geeft Energie In de eerste pitch stelt aardbeien- en fram- bozenteler Peter van der Avoird uit Bavel dat hij dankzij de nieuwste tuinbouwtech- nologie nog maar één hectare nodig waar hij er voorheen 55 gebruikte. ‘Die overge- bleven grond kunnen we teruggeven aan de natuur’, zegt hij. Maar dat is nog niet alles. Vijf jaar geleden verving hij de gasketel door een WKO, een warmte- koude-opslag. Hiermee kan Van der Avoird heel gericht het klimaat op zijn bedrijf beheersen. En wat blijkt? Hij houdt aan het eind van het jaar warmte over – zoveel zelfs dat hij er vierhonderd woningen mee kan verwarmen. Althans: dat zou hij kunnen, maar daarvoor is samenwerking


met overheden noodzakelijk. Hij zegt te willen ‘kietelen’ en ‘gedachten in de week te willen leggen’, om uit te dagen verder te kijken dan het eigen hokje.


Boer EN Zorg Het tweede idee is Boer EN Zorg. De vier bedenkers – ze noemen zichzelf nuchter ‘de boer’, ‘de logistieke man’, ‘de kok’ en ‘de olieman’ – willen dat zorgcentra straks maaltijden serveren die bereid zijn met louter streekproducten. Die worden dan rechtstreeks aangekocht bij de boer, vervoerd naar het zorgcentrum en daar bereid door een kok. Het eten in zorg- centra laat kwalitatief nog wel eens te wensen over, zo bleek uit ‘informeel


‘ Die overgebleven grond kunnen we teruggeven aan de natuur.’ Peter van der Avoird


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76