search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Jacco Keuper


Door verruiming van de keu- ringsuren kunnen slachterijen nu hun productiecapaciteit ook op zaterdag benutten. Daardoor wordt de varkensfi le voor de slachterij korter en dalen de slachtgewichten.


Nederland presteert dus niet slechter dan anderen in de Europese varkensprijsvergelijking van ISN


verhoging van de capaciteit is mogelijk. Ondanks alle beperkende maatregelen door corona lukte het de Nederlandse slachterijen in december om te pieken tot 346.000 slachtingen per week. In januari bleef het aantal net boven 320.000 steken. Dat ligt deels aan onderhoud van de slachtlijnen, dat door slachterijen bewust in de doorgaans luwe januarimaand is ge- pland. Maar ook aan de keuringsinstanties NVWA en KDS. Want zonder keurmeesters aan de lijn, mag een slachterij niet draaien. En waar in december ook veel op zater- dagen is gewerkt, gebeurde dat in januari niet. Slachterijen wilden wel, maar zeggen niet te kunnen. Vooral bij KDS liep het vast op overwerk. Inmiddels is die angel uit de discussie. Volgens Janssen heeft zij voor het voet- licht kunnen brengen dat het overschot tijdelijk is en dat over een paar maanden de situatie op de varkensmarkt weer genormaliseerd zal zijn . Waar slachterijen anders maanden van tevoren een aanvraag moeten indienen, kunnen ze nu voor de maanden februari en maart extra zaterda- gen aanvragen.


Extra keuringsuren aangevraagd Slachterijen zeggen dat ook volop te doen. Zo heeft Vion voor alle locaties volop aan- gevraagd, maar wordt niet alles gehono- reerd. Compaxo heeft in februari om de week aangevraagd, omdat ook zaterdagen nodig zijn voor bouwactiviteiten die er plaatsvinden. En ook Van Rooi Meat heeft, ondanks de exportstop naar China, zater- dagslachtingen ingepland. Daarmee zou er gang moeten komen in het oplossen van de varkensprop. En de eerste signalen duiden daar wel op. Over de eerste week van fe- bruari registreerde RVO namelijk 338.203 slachtingen. Dat zijn er 18.000 meer dan de week ervoor.


Dat is goed nieuws voor varkenshouders.


Want hoewel de varkensfi les voor de Duitse slachterijen een stuk langer waren, lijkt het inlopen van de achterstand daar een stuk voortvarender te gaan. Waar in ons land de slachtgewichten met moeite zijn gestabi- liseerd, heeft de Duitse markt de gemid- delde gewichten al bijna een kilo weten te verlagen sinds de jaarwisseling. Toen woog een Duits varken gemiddeld 100 kilo en vorige week 99,1 kilo. Het gemiddelde


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


slachtgewicht dat RVO registreerde, be- droeg zowel in week 1 als week 4 102,4 kilo. Met de hogere capaciteit van week 5 daalde het gewicht ook direct naar 102,0 kilo. Vooral de toestroom van slachtrijpe die- ren vermindert op de Duitse markt, waar in ons land door de goede groei ook de ko- mende weken nog altijd grote aantallen in de pijplijn lijken te zitten. Door het slechte weer kon de Duitse varkenssector vorige week niet veel achterstand inlopen. Maar volgens marktspecialisten van producen- tenkoepel VEZG is een plus op de Duitse markt niet meer ver weg.


En als de Duitse markt minder dieren kent en loskomt van de € 1,19 per kilo die al maandenlang op de prijsborden staat, zal dat ook een stimulans zijn voor slachterij- en in ons land om de prijs naar boven bij te stellen. Zij hebben immers het voordeel ook naar Azië te kunnen met hun product.


Exportban Van Rooi Voor Van Rooi Meat is de route naar China tijdelijk afgesloten. Het bedrijf kreeg een exportban doordat een container met bevroren vlees tijdens transport was ont- dooid. De slachter treft naar eigen zeggen zelf geen blaam en verwacht daardoor de export naar China snel weer te kunnen hervatten. Van Rooi verlaagt zijn slachtcapaciteit niet en ook zijn varkensnotering wijkt niet van zijn koers; afgelopen week handhaafde die zich op € 1,15 per kilo. Van Rooi zet nu niet alleen binnen Europa, maar ook via bestaande kanalen naar andere Aziatische landen en Australië meer vlees af.  Prognose: stabiele prijs.


67


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76