search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Een biggenstal volgens de meest moderne inzichten op gebied van hygiëne en technolo- gie. Toch blijft varkens houden mensenwerk.


Criteria voor goede biggen Bigkwaliteit is voor een fl ink deel meetbaar.


 Met afstand op nummer 1 staat diergezondheid. Driemaal per jaar bloedon- derzoek doen bij een dwarssnede van de dieren zegt veel over de veterinaire toestand van een varkensbedrijf. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de uitval en de dierdagdosering die het antibioticagebruik weergeeft.


 Ook het gewicht is veelzeggend. ForFarmers hanteert als vuistregel dat een big op 26 dagen leeftijd 7 kilo of meer moet wegen. Op dag 70 dient een big 25 kilo te wegen. Dat komt neer op een levensgroei van 340 gram per dag.


 Schuttert vindt speenleeftijd ook belangrijk. Een zoogperiode van 26 dagen vindt zij het minimum.


 Naast harde cijfers is bigkwaliteit ook iets visueels. Een gezond en goed big is actief, fris en heeft een goede kleur. Ook zijn de oren en staarten gaaf.


is heel belangrijk om als varkenshouder én bedrijf beter te functioneren. Blom: “Veel varkenshouders zitten alleen op hun eigen bedrijf. Je moet adviseurs om je heen hebben die jou stimuleren om het beter te doen. Dat blijft natuurlijk delicaat. Als iemand al te duidelijk zijn mening geeft, is een klant weg. Dat is overigens niet meer zo sterk het geval als vroeger.”


Geen onmogelijke opgave Varkensarts Marrina Schuttert, de mensen van Vion, het team van ForFarmers, allemaal zijn ze ervan overtuigd dat het in Nederland mogelijk is kwaliteitsbiggen te produceren. De bedrijfsomvang doet er niet toe. Het kan op zowel kleinere bedrijven als op grote zeugenbedrijven met veel personeelsleden. Schuttert gaat zelfs een stapje verder door te stellen dat het in beginsel zelfs mogelijk is overal SPF-biggen te produceren.


Hoe dan ook worden er al op grote schaal goede big- gen gefokt. Zeker de exportbiggen voor de Duitse markt zijn veel beter dan tien jaar geleden. De kennis is aanwe- zig, de hulpmiddelen in de vorm van voer en vaccins zijn in orde, en de stallen zijn in aanleg ook goed. Wel is het zo dat de kraamhokken en de biggenstal lang niet altijd zijn meegegroeid met de productie. De biggenstal vormt


Stalklimaat


dan een soort fl essenhals op het zeugenbedrijf waar alle dieren doorheen gepropt moeten worden. Niet alleen de bereidheid, maar ook de noodzaak om kwaliteitsbiggen te leveren, groeit. De wereld is digitaal en wordt steeds transparanter. Gelijktijdig krimpt de varkenssector. Een varkenshouder die er niet in slaagt goede biggen te produceren, loopt vroeger of later vast. Dat wordt overal bekend. Telkens van de ene naar de andere handelaar switchen om de biggen kwijt te raken, houdt een keer op. En ook economisch wordt het steeds lastiger vol te houden met biggen die niet voldoen aan de wens van de afnemer. Want het maakt niet uit waar. Al is het in Zuid-Europa, Polen, Duitsland of in Neder- land, iedere vleesvarkenshouder wil biggen die vijftig weken per jaar een voorspelbaar resultaat geven in de stal. Ook iedere mester weet dat het dieren zijn. Dus een koppel mag een keer minder zijn. Maar dan is het belangrijk om daar vooraf eerlijk over te communiceren.


OP BOERDERIJ.NL meer over de productie van goede biggen


Voer na spenen Bigkwaliteit


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


25


FOTO: VAN ASSENDELFT


FOTO: BERT JANSEN


FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76