search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL AKKERBOUW Aviko verlaagt vlokkencontractprijs


Aardappelverwerker Aviko Pota- to verlaagt de contractprijs voor Rixona-geschikte hogedroge- stof-aardappelen, de zogenoemde vlokkenaardappelen, met € 2 per ton.


Dit is in lijn met de contractprijzen voor fritesaardappelen. Die zakken ook, voorna- melijk in de af-landperiode, voor de grote fritesverwerkers. De basisprijs voor week 37 bedraagt voor oogst 2021 € 99 per ton, bij een onderwatergewicht van 480 gram. De contractprijs is voor levering franco fabriek. Dat is anders dan bij Avebe, waar transport bij de prijs is inbegrepen. In de af-landperiode betaalt Aviko een vroegle- verpremie van maximaal € 17 voor leve- ringsweek 33, waardoor de contractprijs op € 116 per ton uitkomt. Deze premie wordt afgebouwd tot € 99 per ton in week 37 en blijft tot en met week 43 gelijk. Na week 43 ontvangt de teler een bewaarpremie, die maximaal oploopt tot € 55 per ton in week 28. Deze bewaarpremie ligt voor oogst 2021 op hetzelfde niveau als oogst 2020. Vooral levering uit bewaring is interessant, vanwe-


Inschuren van vlok- kenaardappelen. Late leveringen zijn volgens Aviko inte- ressant, vanwege de verhoudingsgewijs hoge bewaarvergoe- ding ten opzichte van zetmeelaardap- pelen.


ge de verhoudingsgewijs hoge bewaarver- goeding ten opzichte van zetmeelaardap- pelen. Vanaf week 1 krijgt de teler ook een toeslag van € 2,50 per ton als het aandeel reducerende suikers onder de 0,18% blijft. De premie voor onderwatergewicht kan oplopen tot € 36 per ton bij een onder-


watergewicht van 560 gram. “Telers in Noord-Nederland die hebben geïnvesteerd in aardappelopslag, kunnen we hiermee een onderscheidende prijs bieden”, zegt Henri Bisschop, Director Potato Sourcing van Aviko Potato. “Daarbij hebben we telers die bewust voor Aviko kiezen.”


Zaagsel blijkt goed voor schimmels die gewassen beschermen


Houtresten zijn te goed om te verbranden, zegt bodemecoloog Anna Clocchiatti. Goede schim- mels op zaagsel gaan ziekteverwekkers als fusarium te lijf.


Zaagsel blijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de groei van gunstige schim- mels in de bodem. Op die ma- nier kan het helpen gewassen op een natuurlijke manier te beschermen, ontdekte bodem- ecoloog Anna Clocchiatti van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). “Schimmels kunnen de landbouw verduurzamen”, zegt de onderzoeker, die op het onderwerp promoveerde. Hout- restjes zoals zaagsel kunnen in


de bodem dienen als voedings- stof voor ‘een groep good guys’ onder de bodemschimmels, zoals NIOO ze omschrijft. Deze schimmels onderdrukken ziek- teverwekkers zoals fusarium en rhizoctonia op de wortels van gewassen op een natuurlijke manier. “Dat is een belangrijke vondst voor verduurzaming van ook de intensieve landbouw.” Bijvoorbeeld in de teelt van eerstejaars aspergeplanten kunnen genoemde goede schimmels een belangrijk rol spelen. Ook in de uienteelt, waar fusarium een probleem is. In deze functie zou het hout- zaagsel dan twee à drie weken voor het zaaien moet worden ingewerkt. Qua dosering gaat het dan om 5.000 kilo per hec- tare per 10 centimeter diepte. In de intensieve landbouw doen bepaalde nuttige schim-


Schimmeldraden tussen bodem- deeltjes in een bodem waaraan zaagsel is toegevoegd.


mels het niet best. “De belang- rijkste oorzaken zijn intensieve grondbewerking, wat de schim- meldraden verstoort, gebruik van bestrijdingsmiddelen en een tekort aan afbreekbare or- ganische stoffen om op te eten. Dat laatste blijkt de meeste impact te hebben”, legt onder- zoeker Wietse de Boer uit. Hij was begeleider van het promo-


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


tieonderzoek. Door zaagsel toe te voegen, kan de aanwas van goede schimmels herstellen. Uit het onderzoek blijkt dat kleine houtdeeltjes van zaagsel of houtmeel veel beter de groei van wenselijke schimmels bevorderen dan houtsnippers. “Vanuit houtsnippers worden geen schimmeldraden naar andere snippers gevormd, de schimmel blijft in de relatief grote snipper, daar voelt hij zich goed.” Ook de houtsoort is van belang. “Loofhout werkt over het algemeen goed, naald- hout maar heel beperkt.” In de proeven is gebruikge- maakt van beukenzaagsel. Dat is erg duur. “Daarom wordt nu ook gekeken naar de moge- lijkheden om bijvoorbeeld snoeihout van wilg en hazelaar te gebruiken. Daar is genoeg van”, vertelt De Boer.


57


FOTO: MICHEL VELDERMAN


FOTO: TIJMEN BIJKER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76