search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
In de winter lopen de varkens in de modder en water, maar dat deert niet. Ze eten en drinken meestal gewoon buiten.


Blom geen specifi eke dingen om de vlees- kwaliteit te bevorderen. “Volgens de slager zie je wel dat de varkens buiten lopen.” Dat hij de dieren zelf naar de slachter brengt en dat ze daar een dag rusten, is zeker geen nadeel.


Winkel en webshop


Mark verkoopt het vlees en andere pro- ducten in de eigen winkel, maar ook via de webshop. Eén keer per week brengt hij


bestellingen tot een straal van 30 kilome- ter zelf rond. De verkoop is begonnen met ingevroren vlees van de eigen varkens, maar is inmiddels verbreed met andere vleessoorten en producten. Daarin werkt hij samen met andere kleinschalige produ- centen. Vorig jaar heeft de ondernemer op deze manier zo’n 50 vleesvarkens zelf af kunnen zetten. De coronacrisis heeft wel meegehol- pen sneller te groeien. “Het leverde zeker


tijdens de eerste lockdown extra klanten op.” Hij hoopt dit jaar 70 varkens te slach- ten en dan gestaag door te groeien. Een goede vierkantsverwaarding is altijd belangrijk voor rendement. In tegenstel- ling tot de grote slachterijen kan hij de bij- producten niet verwaarden. Wat het weer gemakkelijker maakt is dat het vlees wordt ingevroren. Dat geeft een stuk fl exibiliteit. Maar hij heeft nog een andere escape als vraag en aanbod niet precies matchen; de


12,50 euro per kilo gemiddelde ver- koopprijs


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76