search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL IN BEELD Ongewoon uitje in de sneeuw voor droge koeien


Biologisch melkveehouder Jan Vilier in Herveld in de Be- tuwe laat zijn droge koeien in de besneeuwde weide. Vilier laat de hoogdrachtige koeien in de winter naar buiten om een frisse neus te halen. Dat gebeurt alleen als de grond bevroren is, anders lopen ze het weiland kapot. In de sneeuw lopen ze ook hun poten schoon en heeft Vilier binnen de ruimte om de lig- boxen bij te werken. “Het is maar een kleine moeite en de koeien vinden het heerlijk”, vertelt Vilier. Na zo’n drie uur houden de dieren het voor gezien en komen ze weer naar binnen. De melk van de koeien is bestemd voor biologische kaas die als Smoutkampkaas aan huis wordt verkocht. Vilier heeft 50 melkkoeien.


RUNDVEEHOUDERIJ


Spoelen kent fors reducerend effect op ammoniakemissie


Onderzoek Dairy Cam- pus: spoelen van roosters leidt tot gemiddeld 45% reductie van ammoniak- emissie


De gemiddelde reductie van de ammoniakemissie van vier verschillende afdelingen, met elk 15 koeien, waarin roosters gespoeld werden met water was gemiddeld 45%. Daarbij maakte het nauwelijks verschil of er na het spoelen ook nog geschoven werd. Dat meldt on- derzoeksbedrijf Dairy Campus in Leeuwarden.


Uit het verloop van de emissies tijdens deze behan- delingen bleek dat het reduc- tie-effect gedurende de ronden iets toenam. Gebruik van water door het vooraf in de kelder toe


te dienen is minder effectief. De gemiddelde reductie is 18% met een behoorlijk verschil tussen de twee ronden. Het re- ductie-effect nam daar tijdens de ronden juist iets af.


In twee van de vier afdelingen is een sproeisysteem gebruikt dat onder het voerhek is gemonteerd. Deze heeft per af- deling zeven sproeiopeningen die de hele mestgang besproei- en. Gemiddeld is daarmee 15 liter water per vierkante meter vloeroppervlak per dag (oftewel 73 liter per dier per dag) toege- diend, verdeeld over 72 sproei- beurten van 20-25 seconden. In één van deze afdelingen is het sproeien gecombineerd met een roosterschuif die elke twee uur de vloer schoon schoof. In een derde afdeling is in één keer een hoeveelheid water in de vrijwel lege kelder


een duidelijk reducerend effect heeft op de ammoniakemissie. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer en niet in één keer in de kelder.


Door elke keer een dun laagje water over de vloer en het mest- oppervlak te spreiden wordt het effect groter.


Spoelen met water op de roosters met 10 liter per dier per vierkante meter vloeroppervlak.


gebracht, vergelijkbaar met gemiddeld 54 liter per dier per dag. De emissies in deze drie afdelingen zijn vergeleken met een vierde afdeling waar niets is gebeurd (de referentieafde- ling).


Duidelijk reducerend effect De conclusie is dat gebruik van een forse hoeveelheid water


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Nadeel van het gebruik van water is de toename van de mesthoeveelheid. Tijdens het groeiseizoen hoeft dat niet te leiden tot een tekort van opslagcapaciteit. Gebruik van water sluit dan juist goed aan bij het verdund uitrijden van drijfmest, dat ook een emis- siereducerend effect heeft, en steeds vaker wordt toegepast. Aan de andere kant moet tijdens het stalseizoen wel extra opslagcapaciteit beschikbaar komen.


39


FOTO: VIDIPHOTO


FOTO: DAIRY CAMPUS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76