search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW REPORTAGE


Opnieuw leren wat er in de bewaring gebeurt


Niels Otte koos voor kiemremming van zijn fritesaardappelen voor de ethy- leengenerator van Restrain. Ook is er nog een CO2


-afzuiging geïnstalleerd. Door Luuk Meijering D


oor het verbod op het gebruik van de kiemremmer chloorpro- fam om bewaaraardappelen in de lange bewaring kiemvrij te houden, moest akkerbouwer Niels Otte, net als alle andere aardappeltelers, een an- dere strategie kiezen om zijn aardappelen tot aan het eind van het seizoen kiemvrij te houden.


In samenspraak met toeleverancier Theunisse in Steenbergen besloot Otte om te kiezen voor de ethyleengenerator van Restrain. Ethyleen is niet voor alle aardap- pelrassen geschikt vanwege de kans op een afwijkende bakkleur. Het ras Fontane dat Otte teelt heeft van nature een goede bak- kleur en in meerdere onderzoeken is bij dit ras geen effect op de bakkleur gevonden. Een belangrijke reden om voor dit sys- teem te kiezen is de prijs. De exacte kosten weet Otte pas aan het eind van het seizoen. Dat hangt af van het ethanolgebruik. Maar


De Noordheen VOF in De Heen (N.-Br.)


De Restrain-generator registreert en bewaart alle voor de bewaring relevante gegevens. Otte deelt deze met zijn adviseur.


hij verwacht dat de totale kosten ergens tussen de € 3,50 en € 5 per ton uit zullen komen. Het verbruik van ethyleen valt Otte mee tot nu toe; voor 1.000 ton aardappelen nog geen liter per week.


De alternatieven 1,4 Sight, Biox-M of Argos kosten minimaal € 2,50 per ton per behandeling. En voor de langere bewaring moet de behandeling iedere 3 tot 6 weken


herhaald worden. Otte schat dat het Res- train-systeem ongeveer de helft kost van het gebruik van 1,4 Sight.


Kosten beheersen


Beheersing van de kosten voor de teelt en bewaring is voor Otte zeker dit seizoen ge- zien de lage prijzen voor vrije aardappelen, extra belangrijk. Zo heeft hij de aardappe- len ondanks het droge voorjaar en zomer maar één keer beregend, niet voor de kilo’s maar om kwaliteit te behouden. Deson- danks kwam de opbrengst op een bovenge- middelde 60 ton bruto per hectare uit. De teelt van Fontane is helemaal gericht op de lange bewaring. Naast de 50 hectare Fontane teelt de VOF nog 35 hectare Solist. Dit ras is zowel geschikt voor tafel als voor frites. De solist wordt na de oogst in de schuur droog geblazen en dan afgeleverd. De Fontanes krijgen als basis voor de kiemremming in het veld een MH-behan- deling. Tot afgelopen seizoen werd dit aangevuld met een inschuurbehandeling


Bedrijfsgegevens


200 hectare


10 -50 % afslibbare kleigrond


1 op 4 aardappelen


Niels Otte (33), heeft samen met zijn broer en ouders een akker- bouwbedrijf.


52 BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


2.650 ton aardappelen in bewaring


FOTO’S PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76