search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Lydia van Rooijen


Boer wil eerlijk deel van de marge


Boeren willen een eerlijk(er) deel van de marge in de voedselke- ten. Wat hen betreft, mogen supermarkten best wat bijdragen aan een verbetering aan het boereninkomen.


wordt vergeleken met de prijs in de super- markten, laten een fl ink gat zien tussen beide. Sommige prijzen gaan een aantal keer over de kop, zeker als de markt voor grondstoffen wat minder gunstig is voor de primaire producent. Boeren zijn daarom al langere tijd op zoek naar een manier om het inkomen op te krikken.


H Farmer Friendly


Wat Jos Ubels van FDF betreft is de oplossing voor het probleem van het boe- reninkomen heel eenvoudig: supermarkten mogen zeggen dat ze het beste voor hebben met de boeren in ruil voor 3% van hun jaaromzet. Dat is in een notendop het voorstel van Farmer Friendly. Met een jaaromzet van € 40 miljard voor de supermarktbranche, betekent dat er € 1,2 miljard te verdelen valt onder de


oe eerlijk is de verdeling van de marges in de keten? Publieks- campagnes als #watkrijgtde- boer, waarbij de boerenprijs


betalen als er geen extra dienst wordt geleverd?” Hij denkt bovendien dat de supermarkten snel gedwongen zijn dan de prijzen voor de consument met 3% te verho- gen of een prijsverlaging in de contracten met boeren door te rekenen.


‘Nederlandse consument zit nu eenmaal graag voor dubbeltje op de eerste rang’


deelnemende boeren. Dat geld wordt beheerd door een nog op te richten coöperatie.


Deskundigen uit de retail zijn kritisch op het voorstel. Landbouweconoom Krijn Poppe (tot zijn recente pensi- onering verbonden aan Wageningen UR) ziet in het label nog niet direct een waarde die 3% van de supermarktom- zet rechtvaardigt. “Een label kan interessant zijn als het een supermarkt helpt klanten van de concurrent af te snoepen, maar bij een label voor alle supermarkten is dat niet zo waarschijnlijk. We hebben een concurreren- de economie. Waarom zouden supermarkten extra gaan


Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel, ziet dat de Nederlandse supers best wel willend zijn om producten voor een hogere prijs in de schappen te leggen, als er een extra dienst tegenover staat. Als voorbeeld noemt hij het Beter-Leven concept. Servé Muijres van marktonderzoekbureau GfK ziet: “De Nederlandse consument zit nu een- maal graag voor een dubbeltje op de eerste rang, prijs is altijd een belang- rijke keuzefactor. Als die prijs omhoog zou gaan vanwege Farmer Friendly, dan moet daar wat tegenover staan.” En dan is er ook nog de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die in principe tegenstanders is van prijsaf- spraken tussen bedrijven. Ook in veel situaties waar in feite wordt betaald voor extra kosten. De ACM heeft in juli een nieuwe leidraad vastgesteld voor het beoordelen van afspraken tussen bedrijven over duurzaamheid.


-reductie meetellen. De voordelen voor de hele maat- schappij tellen dan mee in de afweging ten opzichte van de hogere prijs voor kopers van het product.


De voordelen moeten nog steeds opwegen tegen de nadelen, zoals een hogere prijs of minder keuze voor de consument. Naast kwaliteit van het product kan dan ook CO2


Inkoopmacht


De supermarktkoepel CBL benadrukt dat een minder- heid van alle Nederlandse landbouwproductie in de schappen van de binnenlandse supers terechtkomt,


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021) 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76