search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR Marge of subsidie


DE ROEP OM MEER GELD NAAR DE BOER IS VAN ALLE TIJDEN


Door Robert Bodde, chefredacteur


arkenshoudersvakbond NVV zette de eerlijke verdeling van marges tussen boer, verwerker en retail net voor de eeuwwisseling prominent op de agenda. Dat volgde op enkele tumul- tueuze jaren met zeer slechte varkensprijzen en de invoering van varkensrechten, waarbij grofweg 10 % van de productieruimte werd gekort. Daarbovenop moest de ammonia- kemissie flink terug. Dit alles mondde uit in sanering en schaalvergroting. NVV’s roep om betere marges en meer macht bij de boer leid- de tot twee IKB’s. Ironisch genoeg verzwakte dat de sector, want retailers konden door deze tweespalt makkelijker sourcen in het buitenland. De opkomst van productie onder Beter Leven (BL)-keur keerde het tij door het terugwinnen van de binnenlandse markt. Nu is eerlijke margeverdeling vooral een item onder melkveehouders. Ook hier zijn de aanjagers enkele jaren met matige financiële resultaten en invoering van nieuwe produc- tierechten met korting. Ook hier zware mi- lieudruk – het stikstofdossier – en dreigende herstructurering en is strijd gaande op keten- certificering waarbij de ketens inhoudelijk niet verschillen. Hoog tijd voor één keur en herwinning van de binnenlandse vers-zuivel- markt. Want het is een slecht teken dat Aldi


V


probleemloos PlanetProof-melk inwisselt voor Duitse weidemelk.


FDF wil dat de retailers structureel geld afdragen aan een fonds om de boerenprijs te stutten of boeren rechtstreeks te subsi- diëren. Retailers zien daar niks in, ze willen sturen en belonen via ketenconcepten. Dat werkt ook, zie het grote succes van Beter Leven bij varkensvlees en eieren, in mindere mate bij kip en luxe rundvlees. Meerkosten, en zelfs iets meer, worden vergoed. BL-var- kenshouders verdienden in het gouden jaar 2019 misschien een tikkie minder dan op de reguliere markt, na de eerste kwartalen van 2020 zijn ze duidelijk beter af. Belangrijker is dat in roerige perioden hun varkens pro- bleemloos binnen het afgesproken gewichts- traject weggaan. Mesters buiten Beter Leven verloren juist daardoor veel geld én zagen elke productieplanning verstoord. Albert Heijn heeft al een duidelijke keuze gemaakt: het ‘beter voor’-project dat startte met A-waremelk wordt uitgebreid met Vions Beter Leven-varkensvlees en groenten. Het gaat voor de in deze ketens producerende boeren leiden tot een andere, constantere prijs dan de vrije marktprijs. Soms een tikkie onder de top maar zeker fors boven het diepe dal van de markt, met afnamezekerheid er- bovenop. Voor een deel van de boeren is dat inderdaad een eerlijker margeverdeling.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76