search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Door Jan Engwerda


Akkerbouwers betalen een bij- drage aan het onderzoek. Vier projecten beginnen dit jaar, waar- onder een vervolg van het project Beter Bodembeheer. BO Akker- bouw wil de resultaten vertalen naar praktijkadviezen.


S


tengelaaltjes plagen al meer dan 100 jaar akkerbouwers over de hele wereld. De aaltjes kunnen fl inke opbrengstdervingen veroorza- ken. De Brancheorganisatie Akkerbouw hoopt


de komende jaren fl inke stappen te zetten om schade door deze aaltjes te voorkomen. De eerste stap is om met moderne DNA-technieken te achterhalen welke sten- gelaaltjes voorkomen in Nederland. Vervolgens moet onderzoek duidelijk maken welke maatregelen gewas- telers kunnen nemen om schade te voorkomen. Dit alles gebeurt in het vierjarig project ‘Moleculaire karakterise- ring waardplantenstatus stengelaaltjes rassen’, dat dit jaar van start gaat.


Het onderzoek moet helderheid verschaffen over wel- ke stengelaaltjes zich vermeerderen op welke planten, vertelt directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw. “Dat kunnen gewassen zijn, maar bijvoorbeeld ook groenbemesters of onkruiden. Er zijn wereldwijd meer dan 20 soorten stengelaaltjes beschreven. Het is tot nu toe niet mogelijk om onderscheid te maken tussen deze soorten. Het project moet duidelijkheid geven welke soorten in Nederland voorkomen en op welke waard- planten ze zich vermeerderen. Dat moet leiden tot een advies voor telers als uit grondonderzoek duidelijk is ge- worden welke stengelaaltjes op hun bedrijf voorkomen. Kun je bijvoorbeeld met een andere vruchtwisseling de vermeerdering van specifi ek dat soort stengelaaltjes te- gengaan? Het onderzoek naar stengelaaltjes komt voort uit het Plan van Aanpak Ditylenchuis dipsaci.”


Beter Bodembeheer


Op basis van de oproep van BO Akkerbouw in 2019 aan akkerbouwers om ideeën aan te dragen, zijn er in de


Er wordt veel onderzoek gedaan naar aaltjes in de bodem. BO Akkerbouw laat onderzoek doen naar stengelaaltjes. Dat moet leiden tot een advies voor telers. FOTO: JAN WILLEM VAN VLIET


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76