search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: BERT JANSEN


VARKENSHOUDERIJ


gustus 2019 teruggegaan van 170 milligram koper per kilo biggenvoer naar 150 mg tot week vijf na spenen en 100 mg vanaf week vijf tot week negen na spenen. Zink is helemaal niet meer toegestaan in Nederland. Het belang van een goed management en goede zorg voor biggen wordt dus vanuit meerdere oogpunten belangrijker.


Beginnen bij begin


De meeste verbetering in bigkwaliteit is te halen door de standaardwerkzaamheden op het bedrijf preciezer te doen. Technisch specialist Peter Zanders van het VIDA-team van ForFarmers: “De oplossing zit in 80% van de gevallen in basiszaken die niet goed in orde zijn op de bedrijven.” Te denken valt aan zaken als de biestop- name, bijvoeren in de kraamstal, de temperatuur in de biggenstal bij spenen of de waterkwaliteit aan de nippel. Biggen produceren is een systeemproces dat vanaf begin tot eind moet kloppen. Varkensarts Marrina Schuttert van De Varkenspraktijk wijst daarom ook op het belang van de geltenopfok, het gewicht bij eerste inseminatie en zaken als de voeding in de drachtstal. Schuttert: “Een aantal kritische processen op een zeu- genbedrijf moet gewoon kloppen.” Zij pleit daarom ook voor duidelijke werkinstructies op de bedrijven. Geen dikke boekwerken, maar een handzaam A4-formaat. Een factor die zeker ook een rol speelt, is de be- drijfsomvang en het personeel, weet Aline van Gende- ren, dierenarts en specialist diergezondheid bij Vion. Zij is vanuit het Vion-project BigIDee betrokken bij verbete- ring van de bigkwaliteit. Ze ziet dat er gemiddeld minder tijd beschikbaar is per big dan tien jaar geleden. Maar ze


De levensgroei van biggen is al jaren heel stabiel. De verklaring zit voor een deel in


het groter aantal gespeende big-


gen. Meer biggen betekent lagere speengewichten.


Het vermogen om voer op te nemen is wel gestegen afgelopen jaren.


Het spenen


Biggengroei stijgt amper Landelijk gemiddelde levensgroei biggen, in gr/dag


316 318 320 322 324 326 328 330


327


2011


2013


2015


2017 Gezondheid


2019


signaleert ook dat extra aandacht besteden aan pasgebo- ren biggen zijn vruchten afwerpt. Met name in de eerste levensweek. Er zijn grotere bedrijven die werken met zogeheten nurses in de kraamstal en zij zien de big- kwaliteit echt met sprongen vooruit gaan. Dat zijn vaak vrouwen. Die zorgen bijvoorbeeld dat alle biggen genoeg biest krijgen. Van Genderen: “Dat is heel belangrijk.” Actuele data zijn tevens relevant om gestructureerd te werken aan betere biggen. Zanders ziet geregeld dat onvoldoende cijfers bekend zijn en dat er wordt gewerkt met schattingen. Zanders: “Varkenshouders werken soms met speengewichten die al jaren oud zijn. Door de gestegen worpgrootte neemt het speengewicht af. Het ondereind van de biggen blijkt dan met spenen onder de 5 kilo te zitten. De voeding moet op dat gewicht afge- stemd zijn.” ForFarmers pleit voor betrouwbare, actuele cijfers over de zeugen en de biggen en adviseert vervol- gens doelen te formuleren die reëel zijn. Het stimuleert simpelweg als doelen worden gehaald. Commercieel manager Jos Blom van Vion Farming loopt al jaren mee in de handel. Hij ziet dat varkenshou- ders vandaag de dag wel meer open staan voor discussie en dat verbeterpunten bespreekbaarder zijn. Open staan voor discussie en jezelf een spiegel durven voorhouden


Watervoorziening


24


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


FOTO: BERT JANSEN


FOTO: BERT JANSEN


FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76