search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: MARC HEEMAN


ONDERNEMEN


Wat Mark van den Oever betreft is Farmer Friendly nog steeds het


beste plan om de boer aan beter


inkomen te hel- pen, behalve als de supermarkten met een beter plan komen.


en dat dus de macht van supermarkten wat dat betreft beperkt is. Producten in Nederlandse supermarkten worden grotendeels ingekocht door drie grote partijen: de inkopers van Ahold Delhaize, Jumbo en SuperUnie. Producten van die laatste komen terecht in dertien supermarkten als Plus, Coop en Spar. Boeren wijzen op de inkoopmacht die de supermarkten zo hebben, ten opzicht van de 50.000 primaire producenten. In het beginstadium van Farmer Friendly ging voor- zitter Mark van den Oever zelf de boer op bij supermark- ten om hun mening over het supermarktconcept te


vragen. Hij kon onder andere delen dat keten Dirk van den Broek best mee zou willen doen aan het idee van FDF, maar alleen als andere supermarkten, het liefst allemaal, ook mee zouden doen. De concurrentie onder supermarkten is immers moordend.


Verdienmodeloverleg Voor sommige boeren was afgelopen december de maat vol, ze stapten op de trekker voor een nieuwe reeks spontane boerenprotesten, blokkades bij distributiecen- tra van supermarkten. Een maand later zit een verte-


Marge boer en super loopt uiteen, boer heeft weinig invloed op prijzen Peren


De margeverdeling in de voedselketen is niet ge- lijk en verschilt enorm van product tot product. Zo draait de melkveehouder gemiddeld een negatieve marge, maar verkopen supermarkten sommige producten ook met verlies. Op vraag van het ministerie van LNV deed de Wageningen Economic Research onderzoek naar de verdeling in de voedselketen. De boer is vaak prijsnemer: hij heeft vrijwel geen invloed op de prijs, zeker als de boer via een coöperatie levert. In deze Agri-Nutrimonitor doken de onderzoekers in de ketens van verschillende boerenproducten: uien, peren, tomaten, melk en varkensvlees. De getallen hiernaast beslaan de gangbare variant in de Nederlandse supermarkt.


8


Samenvatting prijzen, kosten en marges primaire schakel, 2017- 2018, in euro per kg Uien


Tomaten


Prijs inclusief subsidies en overige boereninkomsten Kostprijs


Winstmarge 0,2


0,17 0,04


0,49 0,45 0,04


Nettomarges in % van de omzet van de schakel, 2017-2018 Uien 18 20 21


Nettomarge boer Nettomarge handel


Nettomarge supermarkt


Peren 7 2 1


0,86 0,68 0,17


Tomaten 22 0


11


0,46 0,48


-0,02


Melk Varkensvlees


1,48 1,5


-0,02


Melk Varkensvlees -4 -2 7


-5


-1 0


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76