search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ ACTUEEL IN BEELD Pak sneeuw houdt biologische varkens niet binnen


De biologische vleesvarkens op biologische boerderij Klei- ne in Nieuwlande (Dr.) laten zich niet binnen houden door een flinke lading sneeuw in hun uitloop. De eerste dagen waren de hokken met de uitloop op het noordoosten vanwege de snijdende wind dicht, de varkens aan de an- dere kant van de stal hielden vanaf de eerste sneeuwval hun uitloop. “Nu mogen ze allemaal weer naar buiten en dat doen ze graag. Ze lopen de hele dag in en uit, ook door de opgewaaide sneeuw. Binnen hebben we ze een extra strodek gegeven, zodat de hokken warm en droog blijven. Er moeten nu echt geen natte plekken ont- staan”, vertelt varkenshoud- ster Femmie Kleine.


Procedure vertraagt mestverwerking Leudal


Zes Limburgse varkens- houders willen samen een mestverwerkings- installatie bouwen. De plannen lopen vertraging op door een bezwaarpro- cedure.


Het plan voor het bouwen van een mestverwerkingsinstalla- tie in de Limburgse gemeente Leudal loopt vertraging op door een bezwaarprocedure. Ondanks de gedegen voorbe- reiding van de zes varkenshou- ders die de installatie op het be- drijventerrein Zevenellen gaan bouwen, heeft een dorpsraad in Leudal de gang naar de rechter gemaakt. De varkenshouders zijn vanaf het eerste moment open geweest en hebben de gemeente, provincie en de


32


dorpsraden betrokken bij de plannen. “We zijn met de wethouders, ambtenaren, gemeenteraad en de dorpsraden naar soortgelij- ke installaties geweest. Daarop wilde de gemeente meewerken aan het plan en waren ook de dorpsraden positief. Een daar- van besloot toch de vergun- ningverlening aan te vechten bij de rechter”, vertelt project- begeleider Hans Corsten. De omgevingsvergunning, NB-vergunning en de water- wetvergunning zijn inmiddels afgegeven, maar moeten nu wachten op de procedure. De rechtszaak is vanwege corona al uitgesteld en staat nu voor maart/april op de rol. Volgens Corsten heeft de dorpsraad al te kennen gegeven om bij goed- keuring van de rechter naar de Raad van State te gaan.


100.000 m3 mest gaan verwer-


ken, twee derde van die hoe- veelheid is afkomstig van de zes bedrijven. De installatie gaat jaarlijks circa 80.000 m3


water


lozen. De installatie wordt uit- gevoerd met twee luchtwassers, waardoor de geurreductie op 80% komt, ver boven de vereiste 50%.


Laden van varkensmest. De zes Limburgse varkenshouders gaan uiteindelijk 100.000 m3 verwerken.


mest


Vergunningtechnisch zit het plan goed in elkaar en heeft de provincie de omgevingsvergun- ning vorig jaar afgegeven. De vergunning om het effluent- water, dat vrijkomt uit de mestscheiding, te lozen in de Maas is in november 2019 door Rijswaterstaat al afgegeven. Jaarlijks moet de installatie


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Zodra de vergunningen onherroepelijk zijn, kan direct met de bouw begonnen wor- den. De installatie wordt in de- len opgebouwd. De eerste fase is het scheiden van dikke en dunne fractie en het hygiënise- ren van de dikke fractie, zodat deze geëxporteerd kan worden. Dit vraagt een investering van € 3,5 miljoen. Zodra dat deel goed functioneert, start de bouwfase 2 voor het drogen en pelleteren van de mest voor exporteerbare mestkorrels.


FOTO: MICHEL VELDERMAN


FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76