search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ONDERNEMEN


Toekomstbeeld? Roel Jongeneel, universitair docent landbouwbeleid Wageningen UR D


e verkiezingen van 17 maart komen eraan. LTO heeft op haar site een inventarisatie gemaakt van de standpunten van de politieke partijen met be- trekking tot een aantal landbouwonderwerpen. Ik heb daar eens een selectie uit gemaakt door naar de omvang van de veestapel te kijken, een heikel issue in het huidige debat. In het regeerakkoord van de huidige coalitie was een clausule opgenomen dat krimp niet bespreekbaar was. Maar via (coalitiepartner!) D66 kwam dit toch in discussie en werd dit de druppel die de boeren massaal de straat deed opgaan. Daar komt nog bij dat er inmiddels een langetermijnvisie van de commissie-Remkes ligt, waarvan een kernconclusie was dat, met het oog op het nakomen van onze natuurverplichtingen, een halve- ring van de ammoniakemissie in 2030 ten opzichte van 2019 nodig is. Eigenlijk is zoiets alleen in combinatie met krimp van de vee- stapel te realiseren. Verder is er een studie vanuit de Klimaattafel, waarin met behulp van scenario’s wordt bekeken hoe de landbouw kan voldoen aan de klimaatverplichtingen die Nederland heeft (het akkoord van Parijs). Er worden verschillende ontwikkelings- paden geschetst, waarbij in de meeste gevallen ook krimp van de landbouwsector nodig is.


Mijn vraag is, hoe zal die discussie straks verder gaan...? Kijk je naar de verkiezingsprogramma’s, dan zegt de VVD dat krimp in de landbouw voor haar “geen doel is”, terwijl het CDA, toch ook een ‘boerenpartij’, zich niet zo helder uitspreekt. FvD en de PVV maken zoals gewoonlijk meer lawaai en willen verdere ruimte voor de landbouw. De SGP tamboerijnt een soortgelijke melodie. Andere partijen zoals de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de ChristenUnie en de PvdD noemen alle expliciet dat de landbouw uit balans is ge- raakt en moet krimpen, al verschillen ze onderling behoorlijk. D66 gaat voor een halvering (!) van de veestapel en PvdD wil een einde aan de bio-industrie.


Als ik de peiling van eind januari bekijk, krijgt de club VVD, CDA, PVV, FvD en de SGP circa 85 zetels en is er dus een meerder- heid in het parlement die voor behoud is van ontwikkelmogelijk- heden. Maar daarmee is de kous om twee redenen niet af. Er is uiteindelijk een coalitieregering nodig en dat vraagt bijna zeker om partijen uit beide kampen. En dan moet er van beide kanten water bij de wijn. Belangrijker nog zijn denk ik de internationale verplichtingen die Nederland met betrekking tot het behoud van biodiversiteit en klimaat is aangegaan en die elke nieuwe regering voor een enorme uitdaging gaan plaatsen. Voor mij gaat politiek over veel meer dan over ‘groot’ en ‘groei’ in landbouwland. Maar ik hoop vurig dat we na 17 maart niet vier jaar in patstelling en polarisatie terecht gaan komen. We hebben straks een sterke minister-bestuurder nodig, maar die is niet te benijden: doe het maar eens goed!


VERDERE DISCUSSIE OVER NIEUWE BALANS VAN LANDBOUW


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76