search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ADVERTORIAL


DOORMELKEN, DAT IS WEL ZO MAKKELIJK


Rindert en Gerdien van de Brake melken hun 115 melkkoeien sinds een jaar met een melkrobot. ‘Je krijgt veel meer informatie met automatisch melken.’, aldus de veehouder die ook meteen actie onderneemt bij attenties. Met een Panax Knoflookbolus bijvoorbeeld. ‘Als je er op tijd bij bent bespaar je op een behandeling met antibiotica.’


S inds vorig jaar heeft melkveebedrijf


‘De Oostermaat’ van ondernemers Rindert en Gerdien van de Brake een camping bij het bedrijf. ‘We zaten de hele zomer vol.’, vertelt Rindert die aangeeft dat veel Nederlanders van- wege Covid-19 in eigen land bleven met de vakantie. ‘Het was heel druk.’ Het echtpaar melkt sinds september 2019 met een melkrobot en daarmee hebben ze meer tijd gekregen om naast de koeien andere dingen te onderne- men op hun bedrijf. ‘We managen de veestapel ook anders dankzij de robot.’, vertelt Rindert.


Ingrijpen bij geleidbaarheid De robot levert veel meer informatie en de melkveehouder maakt hier dank- baar gebruik van. Onder andere bij het verbeteren van de uiergezondheid. Na de overstap van gangbaar naar robot- melken is de productie van de koeien naar zo’n 33 liter per koe gestegen. Het celgetal is in een periode aan de hoge kant geweest, maar zit nu weer richting 200.000 cellen/ml. ‘Nog te hoog.’, geeft de veehouder aan. ‘We willen weer terug naar 150.000 cellen/ml en eigenlijk ben ik pas tevreden wanneer het tankmelkcelgetal onder de 100.000 cellen/ml is.’ Een haalbaar doel, geeft Rindert aan terwijl hij zijn tactiek voor het verbeteren van de uiergezondheid uitlegt. ‘Ik let scherp op de geleidbaar- heid bij de koeien. Dat is een ken- getal dat we bij de robot als extra info meekrijgen.’, legt Rindert uit. ‘Het is een maat voor de weerbaarheid van de koe. Een hoge geleidbaarheid betekent


dat de koe kans loopt op mastitis. Dat is hét moment om in te grijpen. Bij een attentie van een hoge geleidbaarheid wacht ik niet, maar geef ik ze meteen de Panax Knoflookbolus. Consequent.’


Op tijd er bij zijn Het inbrengen van een bolus is een handeling die weinig moeite kost. Rindert separeert de koe naar de selectieruimte, zet haar vast in het voerhek en ‘schiet’ de pil erin. ‘Als je er op tijd bij bent en de weerstand on- dersteunt, kun je vaak een behandeling met antibiotica voorkomen.’, zo is zijn ervaring. ‘De koe zal dankzij de bolus meer in haar weerstand komen. Een goede weerstand van de koe verkleint de kans op een stijging van het celgetal en een uiteindelijke uierontsteking.’ Meestal houdt de melkveehouder de weerstand van de koeien met onder- steuning van de bolus goed op peil. Soms niet. ‘Dan moet je wel behande- len.’, geeft Rindert aan. ‘Dat betekent kosten maken voor het gebruik van medicijnen en weggooien van melk. Geef mij maar zo’n knoflookbolus! Het ondersteunt de gezondheid, verkleint dus het risico op ziekte en de melk mogen we gewoon doorleveren. Wel zo makkelijk.’’


Rindert van de Brake ‘‘Geef mij maar zo’n knoflookbolus. Het ondersteunt de gezondheid, verkleint dus het risico op ziekte en de melk mogen we gewoon doorleveren. W


el zo makk elijk. ’’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76