search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ REPORTAGE


Gerwin Veurink schuift het voer aan in de drierijige hellingstal. Er zijn twee voergangen. Een dubbele binnen en deze enkele buiten.


‘Eerst wilden we de Limousins soberder


voeren dan de Blondes die we eerder hadden; dat viel toch tegen’


met stroverdeler ontbreekt. Veurink strooit de hokken vanaf de voergangen in met een hakselaar. Dat levert even stof op, maar de stierenmester kan zo wel maatwerk per hok leveren. Bovendien is de factor arbeid hierin beperkt. Het klimaat is ook prettig. “In de stal is veel licht en lucht. Stieren schrikken minder snel van elkaar. Er is hier absoluut veel rust in de stal.”


Het geïsoleerde dak is een ander groot pluspunt ten opzichte van de oude stal. “Daar hadden we golfplaten en op hete


zomerdagen straalde de warmte door waar- door het binnen warmer was dan buiten”, vertelt Veurink. “Nu is het op hete dagen binnen zelfs iets koeler dan buiten. In de oude stal nam de voeropname op extreem hete dagen wel met 20% af. In de helling- stal nemen de stieren op zulke dagen hoog- uit 5% minder voer op.”


Verbeterpunten Veurink is dan ook tevreden met de hel- lingstal. Al zijn er wel twee kleine verbeter-


punten. “Sommige heksluitingen worden nu bemest door de stieren en hadden net iets hoger moeten hangen. Ook hebben we maar één drinkbak per hok. Twee was beter geweest. Vanwege de rangorde en opnieuw het mesten in zo’n drinkbak.”


OP BOERDERIJ.NL


een fotoreportage met extra technische informatie


Doordat een strozolder of stroverdeler in deze hellingstal ontbreekt, is het stalvolume groot en is er veel lichtinval.


36


Of stieren wel of niet hoornloos zijn, hangt af van de koppels die Veu- rink krijgt. Die komen wel altijd uit Nederland.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76