search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BOERENLEVEN ZO GING DAT TOEN


1952 O


Ten strijde tegen de woelrat Door Margreet Welink


p deze foto uit 1952 wordt werk gemaakt van de bestrijding van woelratten. Dat kon het beste in de periode december tot en met


maart. Woelratten kwamen door het hele land voor en ze zorgden voor veel schade. Ze groeven lange gangen en vraten plantenwortels kapot. Verdelging was bewerkelijk vandaar het advies om vooral preventief te werk te gaan door slootkanten schoon te houden en geen uitgebaggerd materiaal te laten liggen. Ook belangrijk: je kon beter geen groenbemesters zaaien, hoe kaler het perceel hoe onaantrekke- lijker voor de woelrat.


Mocht dat allemaal niks uithalen, dan kwam het aan op chemisch bestrijden. Lokaas gevuld


met gif moest verpakt worden in krantenpa- pier, deze pakketjes kon men in de gangen stoppen. Vooral slootkanten en takkendrai- neringen verdienden aandacht. Het kranten- papier diende om de controle op opname van het gif te vergemakkelijken. Was de krant weg? Dan zat het er dik in dat de ratten het geheel hadden meegenomen om de inhoud op te eten.


Het dagelijks neerleggen en controleren van de pakketjes, kostte veel tijd. Vandaar de tip van de landbouwvoorlichting om gifpoeder zo- als kiezelfl uornatrium uit te strooien over het land. Dat kon het hele jaar door, was dat even handig. De ratten kregen het aan hun pootjes, zouden die schoonlikken waarna ze het loodje legden. Hoeveel andere dieren, misschien zelfs de hond, per ongeluk meegingen, wordt nergens vermeld.


Woelratten leven graag rondom sloten. Ze kunnen prima zwemmen en graven lange gangen waarbij ze gewassen vernielen. Bestrij- ding gebeurde vroe- ger door per bootje de slootkanten te inspecteren en pakketjes gif in de gangen te stoppen.


62


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


FOTO: MISSET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76