search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON


Boerderij is een uitgave van Misset Uitgeverij B.V. Onafhankelijk weekblad voor de landbouw sinds 1915 Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem Postbus 4, 7000 BA Doetinchem www.misset.com


Boerderij op internet www.boerderij.nl Twitter: @Boerderij_nl Facebook: www.facebook.com/weekbladboerderij Instagram: www.instagram.com/boerderijmedia


Redactie: (0314) 35 81 00 redactie@boerderij.nl Redactiesecretariaat: Claudia Wessels


Hoofdredactie: Jan Vullings


Ondernemen: Johan Oppewal (chef ), Eric Beukema, Jan Braakman, Wim Esselink, Stefan Essink, Carolien Kloosterman, Lydia van Rooijen, Mariska Vermaas, Margreet Welink Akkerbouw: John Ramaker (chef), Jan Engwerda, Martijn Knuivers, Luuk Meijering, Leo Tholhuijsen, Petra Vos Mechanisatie: Bas van Hattum (chef ) Varkenshouderij: Robert Bodde (chef ), Kees van Dooren Rundveehouderij: Robert Bodde (chef ), Klaas van der Horst, Wijnand Hogenkamp, Anne-Marie van der Linde, Marleen Purmer, Jan Willem Veldman Markt: John Ramaker (chef), Marc Dijkerman, Jacco Keuper, Annet Smale


Internet: Willeke Wissink (chef ), Erik van Aalst, Joost Beekman, Frank Bussink, Martijn ter Horst, Heleen Smit


Eindredactie, vormgeving, productie: Michel Buyvoets (chef ),


Sake Moesker, Ton Velthuysen, Marianne Vogelaar, Lex Aalders, Paulus Maessen, John van Hummel


Adverteren: Marja Albers 06 30 00 61 73, marja.albers@misset.com; Nienke Lieferink (0314) 35 82 81, nienke.lieferink@misset.com; Hein Schreur (0314) 35 82 21, hein.schreur@misset.com. Traktorpool.nl: Yvonne Visser (0314) 35 82 37, yvonne.visser@misset.com. Traffic en materiaal: Sjaak van den Heuvel (0314) 35 81 62, sjaak.van.den. heuvel@misset.com.


Abonneren: Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Prijzen: Abonnement Nederland met: 1 vakeditie: € 46,75 per maand, 2 vakedities: € 59,70 per maand, 3 vakedities: € 72,55 per maand. Prijzen zijn exclusief 9% btw en bij automatische incasso of elektronische facturatie. Bij betaling via acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht. Abonnement buitenland op aanvraag. Kijk voor alle abonnementsvormen op www.boerderij.nl/abonnement. Opgave via www.boerderij.nl/abonnement of telefonisch bij onze klantenservice. Abonnementen lopen automatisch door, tenzij u uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze klantenservice uw abonnement opzegt. Ook voor informatie over uw lopende abonnement kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Klantenservice: (0314) 35 83 58 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur), e-mail: klantenservice@misset.com www.boerderij.nl/klantenservice


Managing director: Cor Jan Willig Commercieel manager: Rindert Meijer Marketing manager: Chris Roest a.i.


Copyright: © 2021. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Boerderij, gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Disclaimer: Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De inhoud en inkleding van advertenties is bepaald door of namens adverteerders en wordt door Misset of door de redactie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Misset en auteurs zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van (redactionele) informatie en de inhoud en vormgeving van advertenties. Privacy: Voor alle informatie over het privacy-beleid van Misset Uitgeverij B.V. verwijzen wij u naar het privacy statement op www.misset.com/privacy Leveringsvoorwaarden: Algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Misset Uitgeverij B.V. zijn te raadplegen op www.misset.com/ voorwaarden


Lid Eurofarm, het samenwerkingsverband van Europese uitgevers van agrarische tijdschriften.


Druk: Senefelder Misset, Doetinchem Bezorging: PostNL


De nieuwe onkruidbestrijder met een dubbele werking


Voor meer informatie over Gofor, bezoek agro.bayer.nl of vraag ernaar bij uw lokale distributeur en/of adviseur.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


• Bevat aclonifen (bekend van Challenge) en flufenacet (nieuwe unieke actieve stof in aardappelen)


• Goede werking tegen melganzevoet en melde


• Voegt echt wat toe tegen veelknopigen en nachtschade


• Goed mengbaar met alle andere herbiciden


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


75


NIEUW!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76