search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT RUNDVEEHOUDERIJ Minder koeien door winters weer


Een extra klein aanbod van slacht- koeien, veroorzaakt door winters weer en de slecht begaanbare wegen, zorgt voor hogere prijzen.


Het blijft een bijzondere ontwikkeling. Op de vleesmarkt is het zeer rustig. Afzet naar de horeca is mondjesmaat. De vooruitzich- ten op wat versoepelingen rond corona zijn op de lange baan geschoven. Het enige lichtpuntje is de afzet naar de retail en daar zal de sector nog lang op moeten steunen. Het zou logischerwijs een flinke prijsdruk moeten geven op de slachtkoeienmarkt. Echter, het tegenovergestelde gebeurt. Het aanbod slachtkoeien was al zeer laag. In de eerste week van februari hebben de gezamenlijke slachterijen 8.934 runderen geslacht. Ten opzichte van een week eerder is dat een daling van ruim 18%. En in die week was er nog geen sneeuwvlok geval- len. In het eerste weekeinde van februari zorgde extreme sneeuwval voor flink wat problemen op de weg. Dit leidde tot het afblazen van de veemarkt Bunnik. Ook de rechtstreekse aanvoer van slachtvee naar de slachterijen verliep problematisch. De aandacht op de boerenbedrijven lag afgelo-


FOTO: MARK PASVEER


Prijs O-koe stijgt Maximumprijs O-kwaliteit slachtkoe in € per kilo per week (excl. btw).


2019-'20


2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20


2020-'21 P-koe duurder


Maximumprijs P-kwaliteit slachtkoe in € per kilo per week (excl. btw). 2019-'20


2020-'21 2,80 51 53 2 4 6 8 10 Bron: veemarkt Leeuwarden


De prijs in Leeuwarden maakt voor de twee- de keer een stapje naar boven, mede door interesse van Duitse inkopers.


pen week ook niet bij het afvoeren van vee. De capaciteit van slachterijen zakte tot wel 50% ten opzichte van normaal. Slachterijen die eerder hun heil zochten in oudrosékalveren hebben die mogelijkheid nu niet, doordat ook het aanbod van deze dieren zeer laag is. Op woensdag noteerde veemarkt Leeuwarden al een plus van 5 cent op de slachtkoeienprijs. Vee&Lo- gistiek verhoogde de noteringen, op basis van de gedane handel zelfs met 10 cent per kilo. Hierdoor kwam een koe van O-kwali-


2,10 2,20 2,30 2,40 2,50


2,25


50 51 52 53 1 432 5 9876 10 Bron: Vee&Logistiek


Vee&Logistiek zet afgelopen week 10 cent bij op de prijs. Ook via de rechtstreekse handel kwamen er minder koeien.


teit tussen € 2,30 en € 2,70 per kilo. In Duitsland speelt hetzelfde als in Ne- derland: terughoudende vraag, maar door een nóg kleiner aanbod hebben slachte- rijen moeite aan de vraag te voldoen. Ook daar stijgen de prijzen voor de slachtkoei- en. Voor deze week zal het aanbod wat normaliseren. Toch is het vooruitzicht dat het aanbod achterblijft en dat slachterijen ook deze week meer moeten bieden om slachtkoeien te krijgen. z Prognose: plus op de prijzen.


Het laden van slachtvee. Door het slechte weer ging veemarkt Bunnik niet door. Er is meer vee blijven staan afgelopen week. 70 BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


FOTO: MARK PASVEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76