search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW REPORTAGE


De Restrain-generator kan op een willekeurige plek in de bewa- ring gezet worden. De benodig- de ethanol haalt het direct uit het voorraadvat.


‘Ethyleen is het


goedkoopste alternatief voor Chloor IPC’


gaat hierbij om de ethyleen- en de CO2


-con-


centratie, de bewaartemperatuur en de luchtvochtigheid. Otte plaatste een Restrain-generator in twee van de vier aardappelcellen met Fon- tanes. De anderen moeten het doen met de MH-behandeling en een strakke handha- ving van de temperatuur. Zo nodig kunnen deze nog met een andere kiemremmer behandeld worden.


Een voordeel van ethyleen dat Otte noemt is dat het vrijwel zonder aanpassing van de bewaring is toe te passen. De bewa- ring mag alleen niet te veel lekken omdat


de generator anders de ethyleenconcen- tratie niet op peil kan houden. De ethyleen is net zo zwaar als lucht waardoor het zich vanzelf door de aardappelhoop verdeelt. Een speciaal ventilatieregime is daarom niet nodig. De teler maakte alleen een kop- peling tussen de generator en de ventilatie- luiken. Zodra de luiken bij het ventileren opengaan stopt de ethyleengenerator en deze start weer zodra de luiken sluiten.


CO2 -concentratie in de bewaring omdat ethyleen de adem- Een aandachtspunt is de CO2 -concentratie


centratie onder de 2.500 ppm te houden. Dat blijkt ondanks veel ventileren niet te lukken. De concentratie blijft rond de 3.500 ppm schommelen. Otte maakt zich daar geen zorgen over omdat de CO2


haling bevordert. Om de bakkleur niet te beïnvloeden is het advies om de CO2


centratie in de cellen zonder ethyleen net zo hoog is en ze nog nooit problemen met de bakkleur hebben gehad. Om de ventilatie-uren en daarmee de indroging te beperken heeft de teler alsnog een CO2


-con-


-con-


-


afzuigsysteem in de ondergrondse kanalen geïnstalleerd.


De aardappelen worden al zachter. 54


Otte heeft veel moeten ventileren om de aardappelen droog te krij- gen. De extra CO2


-productie door ethyleen vraagt ook extra ventilatie.


Naast de aardappelcellen beschikt de VOF ook over bewaarruimte voor knolselderij en uien. Doordat CIPC toch niet meer gebruikt mag worden, zouden hier nu ook aardappelen in kunnen.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76