search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN


Kieswijzer geeft politieke voorkeur op landbouwgebied


Boerderij Kieswijzer maakt de kiezer wegwijs op onderwerpen die voor boeren en tuinders van belang zijn, aan de hand van stellingen over onder andere de inkrimping van de veestapel, het gebruik van gewasbeschermings- middelen en de bescherming van het landbouwareaal.


M


oet in de volgende regeer- periode het ministerie van landbouw blijven? En mag de inkrimping van de veestapel


op de agenda staan? Hoe moet het kabinet positie kiezen ten opzichte van Internatio- nale handelsverdragen?


Er valt voor boeren en tuinders wel wat te kiezen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Boerderij heeft een online kieswijzer ontwikkeld, aan de hand waar- van een oordeel kan worden gevormd over een aantal onderwerpen die spelen in de land- en tuinbouw. De Boerderij Kieswijzer, die sinds afgelopen weekend online staat op de website van Boerderij (verkiezingen. boerderij.nl) helpt agrarisch ondernemers bij het zoeken naar een partij van hun voorkeur.


14 partijen Veertien van de 37 partijen op het stemfor- mulier van 17 maart nemen op uitnodiging deel aan Boerderij Kieswijzer. Dat zijn voor een groot deel de zittende partijen in de Tweede Kamer (uitgezonderd de partijen Denk, Splinter en Groep Krol) en twee nieuwkomers die zich mede richten op de land- en tuinbouw: JA21 en BoerBur- gerBeweging (BBB). Aan de hand van de antwoorden van de gebruiker, berekent de kieswijzer in welke mate de standpunten van de gebruiker overeenstemmen met die van de partijen. De score kan variëren tussen ongeveer 10 tot 100%.


Een eerste analyse laat zien dat de traditi- onele verschillen duidelijk zichtbaar wor- den in de kieswijzer. De traditioneel linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP liggen qua opvattingen dicht bij elkaar. Nieuwkomer


14


In Boerderij Kieswijzer geven 14 partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezin-


gen een oordeel over 15 stel- lingen. Aan de hand daarvan is het mogelijk je persoonlijke voorkeur te toetsen aan de politieke keuzes van de veer- tien geselecteerde partijen.


BoerBurgerBeweging ligt op de landbouw- onderwerpen dicht in de buurt van CDA, Forum voor Democratie en SGP. De partij van Jan-Cees Vogelaar (JA21) ligt het dichtst bij de VVD en de SGP.


Duidelijke tegenpolen zijn de Partij voor de Dieren aan de ene kant en FvD, CDA en BBB aan de andere kant. Een soortgelijke afstand zit er ook tussen FvD enerzijds en D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren anderzijds.


Stellingen


In de kieswijzer zijn er per stelling vijf antwoorden mogelijk, variërend van geheel oneens tot geheel eens. GroenLinks kiest van alle partijen het vaakst voor een neu- trale positie. Bijvoorbeeld op de stelling dat er geen zonnepanelen op landbouw- grond moeten komen en op de stelling dat de inkomenssubsidies voor de landbouw kunnen worden afgeschaft.


De meest uitgesproken standpunten (geheel oneens óf geheel eens) hebben BoerBurgerBeweging, Forum voor De- mocratie en de Partij voor de Dieren. Die uitgesproken standpunten maken ook dat die partijen ver van elkaar staan, of juist relatief dicht bij elkaar.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Als de VVD zelf niet aan de verkiezingen zou meedoen en zijn standpunten in de Boerderij Kieswijzer toetst, dan krijgt de partij te zien dat de politieke voorkeur het meest overeenkomt met CDA (82%), SGP (82%) en JA21 (82%). De CDA’er die op zoek is naar een alternatief dat het dichtst bij het huidige CDA ligt komt uit bij Boer- BurgerBeweging (90%), SGP (87%) en VVD (82%). Als JA21 hetzelfde zou doen, is de voorkeur het meest gelijk aan die van de VVD (82%). De Partij voor de Dieren komt op die manier het dichtst bij GroenLinks (78%) en SP (78%). Bij het invullen van de Boerderij Kieswij- zer geldt dat alle uitkomsten zijn gebaseerd op het oordeel over de 15 stellingen over de land- en tuinbouw. De Boerderij Kieswij- zer houdt geen rekening met opvattingen van politieke partijen op andere terreinen zoals de steun voor het bedrijfsvriendelijk economisch klimaat, de sociale wetgeving, gezondheidszorg, immigratie of de aanpak van de corona-epidemie.


OP BOERDERIJ.NL


de Boerderij Kieswijzer: ver- kiezingen.boerderij.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76