search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VARKENSHOUDERIJ REPORTAGE


De boerderijwinkel is gemaakt in een bedrijfsruimte die aan het woonhuis vastzit. De winkel is nu twee dagen per week geopend.


‘Er is veel vraag naar droge worst en het gebeurt wel dat er een heel varken ingaat.


Behalve dan de haasjes’


droge worsten. “Daar is veel vraag naar en het gebeurt wel eens dat er een heel varken ingaat. Behalve dan de haasjes.” Door kleine aantallen zijn de slacht- kosten relatief hoog. Toch weet de on- dernemer, mede dankzij de eenvoudige huisvesting, de totale kosten in de hand te houden; hij schat dat een kilo vlees € 7,50 kost. Bij een gemiddelde verkoopprijs van € 12,50 per kilo realiseert hij dus een aardige marge. “Die prijs is in dit gebied het maximale. Ik kijk ook wat slagerijen en


andere boerenwinkels vragen.”


Logistiek verbeteren Voor de langere termijn hoopt Blom dat het aantal klanten en daarmee het aantal var- kens gestaag doorgroeit tot een volledige kostwinning. Hij mikt op zo’n 100 tot 150 varkens per jaar. Ook de winkel wil hij uit- bouwen, in zowel klanten als assortiment. Deze is nu al bijna uit het jasje gegroeid, dus dat betekent een nieuwe plek. Dan kan ook de logistiek verbeteren; nu lopen en


parkeren de klanten nog op het erf waar ook de bulkwagens rijden. Vooralsnog blijft Bom los opereren van het bedrijf van zijn ouders. Als hij het bedrijf toch overneemt, zal dat niet in de huidige vorm zijn. Hij denkt dan eerder in kleinere aantallen deels buitenvarkens, wat past in het plaatje dat hij aan het maken is. “Het is een hele kunst om een goed verhaal te maken waar consumenten vertrouwen in hebben. Het is niet moeilijk om dat zo weer teniet te doen.”


De varkens kunnen ook in het eenvoudige hok vreten. Ze liggen in een dik stropak, dat ze in de winter warm houdt.


28


Eén keer per week brengt Blom het bestelde vlees naar zijn klanten. Hij gaat tot 30 kilometer van het bedrijf.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76