search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW ACTUEEL


Cosun betaalt fractie meer voor bietenoogst 2020


De quotumbietenprijs is iets hoger dan bij oogst 2019. Maar door het lage suikergehalte en de slechte- re winbaarheid valt de financiële opbrengst per hectare lager uit.


C


osun betaalt voor de bietenoogst van vorig jaar € 39,50 per ton. Dat is 50 cent meer dan de quo- tumprijs voor oogst 2019. Deze prijs is berekend op basis van 17% suiker en een winbaarheid van 91 punten. Maar het werkelijk gerealiseerde suikergehalte en de winbaarheid vallen lager uit dan de standaardwaarden. Dat drukt de werkelijke bietenprijs flink omlaag. De bietenprijs voor oogst 2020 op basis van het gemid- delde gerealiseerde suikergehalte en de winbaarheid bedraagt € 35,58 per ton. Dat is 20 cent minder dan bij oogst 2019 en is de één na laagste werkelijke bietenprijs van deze eeuw.


De werkelijke bietenprijs is zo laag om- dat de bieten van oogst 2020 slechts 16,1% suiker bevatten. Dat is het laagste suiker- gehalte in 19 jaar. Ook de winbaarheid laat met 89,3 punten te wensen over. Die is deze eeuw nog niet zo laag uitgevallen. Cosun schrijft het lage suikergehalte en de slechtere winbaarheid toe aan het droge voorjaar en de droge zomer, die werden gevolgd door een kletsnatte nazomer. De quotumprijs van € 39,50 bestaat uit de basisprijs van € 32,50 die Cosun minimaal


Telers oogstten vorig jaar gemiddeld 82,6 ton bieten per hectare. Dat is iets minder dan de 84,0 ton die in 2019 van een hectare werd gehaald.


voor de bieten betaalt (basis 17% suiker en winbaarheid van 91 punten). Deze wordt aangevuld met een ledentoeslag van € 7, die is gebaseerd op de winsten die de busi- nessgroepen van Cosun hebben gemaakt in 2020. In 2019 bedroeg de ledentoeslag € 6,50.


Cosun kent een systeem van ledenleve- ringsbewijzen. Die bepalen hoeveel bieten een teler kan leveren tegen de quotumprijs. Voor de bieten die daarboven zijn gepro- duceerd (de surplusbieten), betaalt Cosun € 24,50 per ton, gebaseerd op 17% suiker en


Winst Cosun stijgt ondanks corona met 67%


Cosun maakte vorig jaar 67% meer winst dan in 2019, ondanks dat dochterbedrijf Avi- ko zwaar is getroffen door de coronacrisis. Aviko maakte nog wel winst in 2020, omdat de aardappelverwerker ook producten afzet naar de retail. Bovendien draaiden de ande- re activiteiten van Aviko (aardappelvlokken en -granulaat) wel heel goed. Net als Aviko boekte ook Cosun-dochterbedrijf Duynie (restproducten) een lager resultaat dan in 2019. Dat de winst van Cosun toch steeg, komt doordat dochterbedrijf Cosun Beet


56


Company (suiker), Sensus (cichoreiverwer- ker) en SVZ (groenten- en fruitingrediënten) het beter deden dan in 2019. Ook had Co- sun een eenmalige bate uit de verkoop van het fabrieksterrein bij Puttershoek. Het nettoresultaat over 2020 kwam uit op € 30 miljoen, een stijging van 67%. De omzet daalde met minder dan 1% naar € 2,029 miljard. De omzet ligt precies op het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar. Het nettoresultaat is € 9 miljoen lager dan het vijfaarlijks gemiddelde van € 39 miljoen.


een winbaarheid van 91 punten. Voor oogst 2019 lag de surplusprijs op € 25. Berekend bij het werkelijke suikergehalte en win- baarheid bedraagt de surplusprijs € 22,07 per ton bieten (2019: € 23,11). Volgens Cosun hebben de bietentelers voor oogst 2020 een financiële opbrengst gerealiseerd van € 2.901 per hectare. Dat is € 29 minder dan bij oogst 2019. Cosun streeft naar een opbrengst van minimaal € 3.000 per hectare.


Bietenprijs 2020 fractie hoger Bietenprijs Cosun op basis van 17% suiker en een winbaarheid van 91 punten, in euro’s per ton bieten.


60 55 50


30 35 40 45


39,50


2000 2004 2008 2012 2016 2020 Bron: Cosun Beet Company


Cosun betaalt € 39,50 per ton bieten, 50 cent meer dan voor oogst 2019. De quotumprijs bestaat uit de basisprijs van € 32,50 aange- vuld met een ledentoeslag van € 7.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


FOTO: RUBEN MEIJERINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76