search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veurink strooit met de hakselaar in vanaf de voergang. Iets meer arbeid, maar zo kan hij op maat per hok instrooien.


Veurink werkt sinds eind 2014 samen met ketenpartners Vleesvee Integratie Twente (VIT’s) en supermarkt Boni die vooral in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht actief is. Wekelijks laat de mes- ter zeven stieren slachten en het vlees ligt onder de noemer Boer & Slager exclusief bij de 44 Boni-fi lialen in het schap. De samenwerking bevalt prima, stelt Veurink. “De Boni-directeur is hier zelf komen kij- ken of de bedrijfssituatie voldeed.” Daarbij legde de supermarktketen geen specifi ek


eisenpakket op tafel, maar wel een wensen- lijstje. “In veel gevallen paste dit al bij ons. De hokken zijn ruim opgezet, alle stieren liggen op stro en zijn van Nederlandse herkomst. Ook zijn we met gras en mais zelfvoorzienend en is de afmestleeftijd op- timaal voor een goede verwaarding van het vlees. Daarnaast zijn onze locatie en stallen goede visitekaartjes voor Boni-klanten die een kijkje willen nemen. Dat spreekt Boni aan.”


In het verdienmodel zit bovendien


fl exibiliteit. “Elke drie maanden zitten we rond de tafel om zaken door te spreken. Ik heb tenslotte ook onzekere factoren zoals strokosten – hier heb ik al gauw 1.000 kilo per stier nodig – of de aankoop van stieren. Als mijn kostprijs oploopt, probeert Boni daarin mee te bewegen. Al moet de markt dat toelaten.”


Betere voeropname tijdens hitte De hellingstal is licht en het stalvolume is groot, ook al omdat een strozolder of rails


1,45 kilo daggroei


22 maanden tot afmesten


7 stieren afzet per week


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76