search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN BOERENLEVEN


Omdenken Margreet Welink, redacteur boerenleven H


et leuke aan cijfers is dat je er alle kanten mee uit kunt. Zo waren er recent verse gegevens over bedrijfsopvolging. Daaruit bleek dat 59%, van de boerenbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder, geen opvolger heeft. Je zou ook kunnen zeggen: 41% heeft wél een


opvolger, maar op de een of andere manier is iets van de fl eurige kant benaderen, geen natuurlijke reactie van mensen. Toch is het verfrissend om het eens te doen. Een moeilijkheid of een nadeel kan op die manier ineens een voordeel blijken. Daarom scoren de vondsten van Omdenken ook zo goed. Neem nou deze: ‘Leg de lat lekker hoog, dan kun je er beter onderdoor.’ Of: ‘In twijfel zit de intelligentie, niet in zekerheid.’ Er zit een hele fi losofi e achter om- denken, wie er meer over wil weten, moet maar eens rondneuzen op de bijbehorende website. Terug naar de opvolgers. Als je niet de percentages maar de absolute aantallen vergelijkt met 2016, dan zie je dat het aantal teruggelopen is: meer boeren hadden tijdens de afgelopen meting geen bedrijfsopvolger. Maar vergelijk je met bijvoorbeeld het jaar 2000, dan ziet het er heel anders uit. Toen hadden bijna 30.000 bedrijven geen opvolger, nu ‘slechts’ 16.000.


Dan de bedrijfsgrootte. Je kunt koppen op de grote en middel- grote bedrijven die relatief vaak een opvolger hebben. Dan is het net alsof de rest kansloos is, maar dat is niet zo. Het percentage kleine bedrijven met een opvolger is als enige categorie juist geste- gen. Dat was best een verrassende kop geweest. Maar goed, terug naar de 55-plussers. 41% van hen heeft dus een opvolger. Ga je aan de knoppen van de leeftijden draaien, dan wordt dit percentage vast hoger. In de categorie 40-plus, heeft misschien wel 70% een opvolger. Natuurlijk kunnen er in de jaren daarna een boel alsnog afvallen. Wat ik wil zeggen is: met cijfers kun je alle kanten op. Je kunt iets heel dramatisch maken, je kunt iets ook opfl euren en dat met gegevens uit dezelfde database. Mensen, ik soms ook, zijn goed in staat om zichzelf en elkaar de put in te (laten) praten. De prijzen zijn slecht, de overheid werkt tegen, de milieuwappies zijn irritant, meer dan de helft van de bedrijven heeft geen opvolger, enzovoorts. Allemaal waar. Maar voor je het weet, laat je je meeslepen en heb je geen lol meer in wat je doet. Ik pleit daarom voor een beetje meer omdenken en nee, daarmee ontken je niet de problemen die er zijn. Je gaat ze alleen anders bekijken waardoor je in plaats van moeilijkheden ook mo- gelijkheden gaat zien.


Het schijnt dat je anders denken kunt aanleren en het moet al heel gek gaan, wil het niet werken. Neem nou het meisje dat blij roept: hoera, het regent, nu heb ik de hele speeltuin voor mezelf. Het werkt hè?


HET EFFECT VAN ANDERS DENKEN


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76