search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ACTUEEL VAN ONZE WEBSITE KORT NIEUWS


Mogelijk toch registratie trekker op naam maatschap


Het kabinet is bereid om de wegenverkeerswet aan te passen, om registratie van landbouwvoertuigen op naam van een maatschap mogelijk te maken. Dat is tot nu toe niet mogelijk omdat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid is. Wanneer zo’n wetswijziging rond is, is nog niet duidelijk.


Mestputten en silo’s zijn nog steeds een belangrijke oorzaak van ongelukken op veehouderijbedrijven.


Acht dodelijke ongevallen


op boerenerf in 2020 Mestkelders en silo’s blijken nog steeds een belangrijke rol te spelen bij dodelijke ongevallen op het boerenerf.


In 2020 zijn acht doden gevallen ten gevolge van een bedrijfsongeval in de agrari- sche en groene sector. Dat is net zo veel als in 2019, maar zes minder dan in 2018. In vergelij- king met de afgelopen tien jaar (gemiddeld dertien dodelijke ongevallen per jaar) is dat vijf minder. Dat meldt Stigas, het kenniscentrum voor veilig, gezond en duurzaam werken. Opvallend is dat alle dode- lijke ongevallen zijn gebeurd op veehouderijbedrijven. Drie


op een melkveehouderij, de overige op een dier-, rundvee-, varkens-, en paardenhouderij. De meeste ongevallen gebeur- den met machines (vier) en mestgassen (twee).


Begin vorig jaar overleed een rundveehouder na een val in de mestput. Drie dagen later verongelukten op een ander bedrijf een ondernemer en een gezinslid eveneens in een mest- put. Ongelukken met machines betreffen een geval waarbij een kind onder een vrachtwagen terechtkwam, een geval met een ander landbouwvoertuig, beknelling in een melkma- chine, en een geval waarbij een ondernemer overleden is tijdens werkzaamheden in een maissilo.


advertentie


Budget subsidieregeling duurzame stallen verruimd


De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming (Sbv) is in 2020 ruim overtekend. Demissionair mi- nister Schouten gaat het budget voor komende jaren naar voren halen, zodat alle aanvragen die aan de eisen voldoen subsidie kunnen ontvangen. Daarmee is nu in totaal € 25,6 miljoen beschikbaar.


KIJK OP BOERDERIJ.NL Alles over stikstof in dossier Boerderij.nl/stikstof


Rapport: opkoop eff ectiever voor stikstofreductie


Gerichte opkoop van bedrijven die stikstof uitstoten is veel eff ectiever dan generieke vermindering van de emissie. Met dezelfde middelen zijn dan veel meer hectares natuurgebied te beschermen. Dat conclude- ren Jan Willem Erisman van Universiteit Leiden en Ton Brouwer van adviesbureau Gispoint.


Duitsland zet verbod glyfosaat per eind 2023 door


D hardeman-vanharten.nl 18


De Duitse regering heeft in haar nieuwe insectenbe- schermingswet een verbod op de inzet van glyfosaat opgenomen. De wet wordt voor de zomer ter goed- keuring aangeboden aan het parlement. De EU-toela- ting van glyfosaat geldt nog tot 15 december 2022.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


dé specialisten in dak- en wandbeplating


FOTO: KASTERMANS STUDIO


FOTO: BOERDERIJ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76