search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RUNDVEEHOUDERIJ DE OPVOLGER


‘Geld en kennis mee terug nemen naar het bedrijf’


LEX PIJNENBURG (21) Door Margreet Welink Als ik het bedrijf overneem, verander ik:


“De overname duurt nog wel even, mijn vader is pas 51. Hij geeft me nu al veel ruimte, maar omdat hij 24/7 op het bedrijf werkt en ik niet, vind ik dat het werk vooral naar zijn hand moet staan. Hij moet zich er goed bij voelen. Uiteindelijk wil ik wel inzetten op melkrobots. Andere aanpassingen zullen meer noodgedwongen gaan. Vanwege de wet- en regelgeving voorzie ik dat onze voerstra- tegie bijvoorbeeld zal veranderen, we zullen in de toekomst meer gras en minder mais gaan voeren.”


Mijn grote voorbeeld is:


“Een combinatie van ons mam en ons pap samen. Hij heeft de kennis van het melkvee, zij heeft de vaardigheden voor het finan- ciële gedeelte. Ze kunnen mij ver brengen denk ik. Wat me ook helpt, is de opleiding die ik nu volg. Andere studenten en onderne- mers stimuleren je om breder te kijken dan je eigen bedrijf. Zon- der dat netwerk was mijn blik nu misschien veel nauwer geweest.”


Het leukste werk vind ik:


“Het samenspel van koeien, grond en data. Gegevens van je bedrijf combineren met je dagelijkse werk vind ik erg interessant, daar- door wordt inzichtelijker wat je aan het doen bent. Ik houd van monitoren; wat gaat goed, wat gaat fout, waar kan ik optimalise- ren? Wat ik ook mooi vind, is weidegang, daar zetten we vol op in. Koeien die buiten lopen, ik geniet er heel erg van.”


Ik heb een hekel aan: “Koeien die na het afkalven niet goed opstarten. Het is niet zo dat ik er een hekel aan heb, maar ik baal er wel van. Net als jonge kalf- jes die niet genoeg biest drinken. Heel frustrerend, maar ik blijf proberen en meestal lukt het uiteindelijk wel.”


Als ik een miljoen win in de loterij, dan:


“Investeer ik dat in het bedrijf, daar ligt toch mijn hart. Ik zou de stalcapaciteit volledig benutten, er kunnen 120 koeien in. En ik zou melkrobots aanschaffen. Voor mezelf hoef ik niets, ik geef niet veel om privéluxe.”


Over 5 jaar, dan:


“Ik hoop dat we dan 120 koeien houden en dat er 2 melkrobots staan. Mijn opleiding is dan klaar en ik werk zeker tot de overname buitenshuis, zodat ik geld en kennis mee terug kan nemen naar het bedrijf.”


42 BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


Ook meedoen aan deze rubriek? Mail je naam, leeftijd, soort bedrijf en telefoonnummer naar: margreet.welink@misset.com


FOTO: PETER ROEK


Woonplaats: Goirle (N.-Br.) Opleiding: 3e jaar Dier- en Veehouderij Ondernemer- schap aan Aeres Hogeschool in Dronten. Bedrijf: Lex’ ouders hebben een maatschap met 90 melkkoeien en 45 stuks jongvee, er is 44 ha grond in gebruik. Rolverdeling: Lex’ vader doet het meeste dagelijkse werk, zijn moeder verzorgt de adminis- tratie. Lex zit door de week op kamers, als hij in de weekenden thuis is, pakt hij graag de jongveeverzorging op. Ook werkt hij bij een andere veehouder.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76