search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: HENK RISWICK


MARKT ALGEMEEN


Verkleinen slacht- achterstand gestart


Een groot aanbod zware varkens houden de var- kensmarkt al maanden op slot. Ondanks dat Van Rooi niet naar China kan exporteren, lijkt er nu schot in het oplossen van de varkensprop te komen.


N 2020


240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000


iets lijkt de varkensprijs van zijn stabiele koers af te kunnen krijgen. Al bijna drie maan- den blijven de verschillende varkensnoteringen staan op het niveau waar ze na prijsverlagingen in november 2020 op uitkwamen. De verlagingen waren het gevolg van toenemende prijsdruk op de Europese vleesmarkt doordat China de grens had gesloten voor Duits varkensvlees nadat varkenspest er opdook. Die prijsdruk kwam bovenop de druk die in de markt was ontstaan door de vertraging bij het slach- ten doordat personeel van slachthuizen uitviel met corona. Bovendien viel ook een deel van de vraag weg door strenge maatre- gelen die over de hele wereld worden geno- men om datzelfde virus onder controle te houden. En als er weinig vraag is naar vlees aan de achterkant van de slachterij, terwijl


Slachtaantallen stijgen flink Aantal geslachte varkens per week


2021 338.203


de wachtrij varkens voor de ingang alleen maar groter wordt, motiveert dat slachterij- en niet om meer te betalen voor de dieren. Met stijgende voerprijzen en biggen die almaar duurder worden, voelen vleesvar- kenshouders zich in de tang genomen. Wanhopig vragen ze zich in reacties op Boerderij.nl af hoe het kan dat de varkens- prijs zo lang stil ligt, terwijl andere grond- stofprijzen altijd bewegen. Het gevoel leeft dat de winst bij slachterijen blijft hangen. Slachterijen zijn geen charitatieve instellingen, ze zullen hun winstmarges allicht veiligstellen. Dat de varkensprijs niet verder zakt, is vooral een gevolg van strategische belangen. Slachterijen zijn erbij gebaat dat de sector overeind blijft en dat varkenshouders hun ‘grondstof’ blijven produceren.


Bovendien laat de Europese varkensprijs-


Van Rooi Meat laat prijs gelijk Prijs vleesvarkens in € per kilo geslacht gewicht excl. btw.


2020 21 876543 9 Bron: RVO


Het vergroten van de flexibiliteit in keu- ringsuren lijkt effectief. Doordat de zaterdag ook benut wordt, zijn in de eerste week van februari ruim 15.000 varkens meer geslacht.


66 10


1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0


2021


vergelijking van ISN dit stabiele beeld al langere tijd over nagenoeg alle Europese landen zien. Nederland presteert dus niet slechter dan andere Europese markten. Toch lijken daar nu wat veranderingen te komen. In Spanje en Italië stijgen de prijzen al een aantal weken. Daar profiteert ook de Nederlandse sector van. Zo loopt de export van zware hammen richting Italië de laatste weken beter. De Nederlandse varkenshouder merkt dat niet direct in zijn portemonnee. Het kan hooguit zijn dat slachterijen sneller doorpakken als ze producten makkelijker kunnen afzetten.


Overaanbod wegwerken 1,15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bron: Van Rooi Meat


Gevreesd werd dat Van Rooi Meat door de exportban naar China de productie omlaag zou brengen. Dat gebeurt niet en ook zijn notering blijft in de benen.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


En daar zal de verandering voor de varkens- houder ook vandaan moeten komen. Als de ‘varkensprop’ voor de slachterijen oplost, komen de verhoudingen tussen vraag en aanbod weer in normale doen en zal de varkensprijs wel in beweging komen. Varkenshoudersvakbond POV is zich daar terdege van bewust. Voorzitter Linda Janssen is daarom al maanden aan het lobbyen met verschillende instanties om de slachtcapaciteit omhoog te krijgen. En


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76