search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN VARKENSHOUDERIJ


Sneeuw en corona H


TOEKOMST VOOR HET PLATTELAND Door Erik Stegink, varkenshouder in Bathmen


et zijn barre tijden. Op ons biologische outdoorbedrijf geven de vorst en sneeuw veel overlast. Ons Piggy’s Paradise is nu even geen paradijs, want alles, inclusief de waterleidingen, is knetterhard bevroren. Met ons team zijn we elke dag aan het sneeuwschuiven om toeleve- ranciers en afnemers een begaanbare weg te bieden. Daarnaast trekken we mensen die in de sneeuw zijn vastgereden met de trekker los.


Naast deze bijzondere werkzaamheden gaat het werk in de stal gewoon door. Daarbovenop voer ik van achter de computer actief campagne voor de BoerBurgerBewe- ging. Ik zie de mensen soms denken, ‘daar zit hij weer achter die computer, laat hem aan het werk gaan’. En daar hebben ze gelijk in, onze hoogste prioriteit ligt bij het goed verzorgen van onze plattelandsomgeving met de dieren. Daarbij is het echt frustrerend en tenen- krommend dat er politieke opponenten zijn die zeggen voor de dieren te zijn, maar die feitelijk een vee-loos Nederland willen.


Na de vorst, corona, lockdown en avondklok komen er ook weer goede tijden. Dan kijken we gezond en wel weer vooruit naar klimaatproblemen, stikstofproble- men, woningtekorten, energie- en landschapsuitda- gingen en economische herstelperioden. Maar hoe geven we daar dan vorm aan? Dat zal hoofdzakelijk de landelijke politiek bepalen.


Ik ben nu meer dan een jaar actief voor een nieuwe plattelandspartij, de BBB of BoerBurgerBeweging. Ik mag daarvoor kandidaat nummer 3 zijn op de lijst van de komende Tweede Kamerverkiezingen. We maken ons zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politieke partijen zijn duidelijk niet in staat ge- bleken om een duurzame en langjarige visie op te stel- len voor het behoud van en de verdere ontwikkeling van het platteland. Ze erkennen onvoldoende het belang van de rol van boeren, tuinders, vissers en jagers en die van het platteland met al zijn unieke kenmerken, tra- dities, noaberschap, levenswijze en cultuurlandschap. Om dat unieke landschap zijn we wereldwijd bekend, enkele zijn zelfs een werelderfgoed. Ik ben daar trots op en wil graag dat dit allemaal ook voor de volgende generaties behouden blijft.


BBB heeft een team geformeerd dat twee keer in de week online meetings organiseert. Diverse thema’s worden hier op ‘plattelandswijze’ besproken. Net als de BBB-campagne doen we het allemaal samen. Een partij waarbij leden, vrijwilligers en kandidaten met de poten in het zand of in de klei staan. Een groep mensen die het platteland op nummer 1, 2 en 3 heeft staan. Daar voel ik mij helemaal thuis. Als er een moment is dat we goede tijden mede vorm kunnen geven, dan is dat wel op 17 maart. De tijd is er rijp voor en er is nu echt iets te kiezen ten gunste van ons mooie platteland.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76