search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ONDERNEMERSSPIEGEL


Ondernemers omringd door natuur


Natuurbeheer is een dun verdienmodel, ervaart Jan Overeem. Hij en zoon Pieter zetten in op vernieuwing en verbreding van hun bedrijf middenin natuurgebied.


Door Tineke Hoekstra H


ij heeft zich goed voorbereid op het gesprek en laat een powerpoint zien van zijn melk- veebedrijf in Staverden. Het is 16 jaar geleden, dat Jan Overeem met zijn gezin verhuisde naar deze plek, dichtbij de boerderij van z’n ouders. Hier waren meer ontwikkelingsmogelijkheden. In tien jaar tijd bouwde hij twee potstallen. “Het leuke is dat in 1905 hier ook schaapskooien ston- den, dat waren ook potstallen.” Het melkveebedrijf ligt middenin Natura 2000-gebied, in de ‘agrarische enclave’ tus- sen Harderwijk-Apeldoorn-Nijkerk-Erme- lo. Het is een familiebedrijf met 100 koeien plus jongvee op 120 hectare gepachte grond van het Geldersch Landschap. Daar- naast biedt de familie huifkartochten aan en vervoeren ze stellen in trouwkoetsen. Dat zijn vooral klusjes en een bijverdienste van Jans ouders.


De skybox boven de potstal wordt ver- huurd als vergaderruimte en voor excursies op het bedrijf. Alles ligt nu stil en het ‘coro- na-grapje’ kost de veehouder veel geld.


Versnipperd


De gepachte grond ligt versnipperd in een straal van 5 kilometer rond de boerderij. Het is lastig werken. Zo lopen de herten en zwijnen door zijn land en richten ze er veel schade aan. Maar het grasland mag niet worden gescheurd, want het is Natura 2000-gebied.


Overeem heeft professionele afscher- ming rond het bouwland, maar dat helpt niet afdoende en hij moet naar eigen zeg- gen extreem z’n best doen de vraatschade en kaalslag vergoed te krijgen. Het geeft volgens hem het spanningsveld weer tus-


10 BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


sen natuurbeheer en boeren. “Je bent niet voor de vergoeding aan de gang”, vindt hij.


Financiën


Ondanks de handicaps en de uitdagingen die het werk in Natura 2000-gebied met zich meebrengt, heeft hij er wel plezier in. Toch wordt de fi nanciële drijfveer steeds


100 koeien


120 ha pacht van Geldersch Landschap


19 ha huiskavel: maaipercelen 19,5 ha, akkerland 14,5 ha, overige (ex- tensief) 67 ha. Ruwvoer in eigen beheer: voederbieten, graan, snijmais en aardappelen


belangrijker, want Jan wil het bedrijf ge- zond overdragen aan zijn zoon Pieter. Over- eem: “Het lijkt een heel vrij boerenbestaan, maar je bent pas interessant voor een partij als die aan je kan verdienen. Een bank gaat niet met je in zee als je onder water staat.” In zijn visie is de basis van het bedrijf de melkproductie – en dat moet zo blijven


FOTO: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76