search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKERBOUW ACTUEEL KORT NIEUWS


Stevige winter vermindert luis- en virusdruk


De strenge vorst heeft invloed op de overwintering van de bladluizen en virusbronnen. Dat meldt Cosun Beet Company. Bladluizen overleven 7°C vorst niet, dan overleven alleen de eieren. Dit zorgt ervoor dat een populatie bladluizen in het voorjaar veel kleiner is en later op gang komt.


Verzamelen van opgerolde balen vlas. De oude voorraden zijn weg en de vraag naar natuurlijke vezels groeit.


Vlassector draait weer op


volle toeren na coronacrisis De Europese vlassector is hersteld van de coro- nacrisis. Toch verwacht vlasverwerker Van de Bilt een krimp van het areaal.


De afzet van vlasvezels loopt zo goed dat de voorraad in januari 2021 lager is dan die van janu- ari 2020. Volgens directeur Eugenie van de Bilt van Van de Bilt Zaden en Vlas lag in de periode juli tot en met december 2020 de productie van vlasvezels 20% onder het niveau van die periode in 2019. De vlasoogst van 2020 viel in heel West-Eu- ropa tegen. Door de slechte bodemstructuur in het voorjaar kwam het vlas onregelmatig op. De tweewassigheid leidde tot een aanmerkelijk lager aandeel lange vlasvezels, die worden gebruikt voor textiel. Maar de afzet steeg van juli tot en met december 2020 met 7,2% ten opzichte van de laatste helft van 2019. Van de Bilt: “De voor- raden die tijdens de coronacri- sis ontstonden, zijn inmiddels weggewerkt.”


De afzet van vlasvezels voor het verwerken tot linnen zit al jaren in een stijgende lijn. Van de Bilt verklaart dat uit de toenemende belangstelling van


58


consumenten voor natuurlijk textiel. “De afgelopen jaren is de vraag groter geweest dan het aanbod. De laatste tien jaar is de afzet van vlasvezels met 50% gestegen van jaarlijks 100.000 ton naar 150.000 ton. De vraag naar natuurlijke vezels groeit, vooral in Azië. Dat is een gigan- tische consumentenmarkt. De duurdere modemerken zijn al langer bezig met natuurlijke ve- zels. De grote modemerken zijn daar nu ook aan begonnen.” De onzekere vraag en de voor- raadvorming zorgden afgelo- pen zomer voor druk op de toen zeer hoge verkoopprijzen. Van de Bilt: “Sinds september stij- gen de prijzen weer, waardoor de prijs terug is op het niveau van begin 2018.”


Ondanks de goede markt- vooruitzichten verwacht Van de Bilt dit jaar een krimp van het vlasareaal in West-Europa met 15% tot 20%. “De Franse vlasverwerkers hebben een paar maanden stilgelegen en hebben nog grote voorraden onverwerkt stro van oogst 2019. Daarnaast leverde 2020 een slechte oogst op. Ik verwacht dat telers in Frankrijk, België en Nederland daardoor dit jaar minder vlas gaan telen. Dat is jammer, want de afzetmarkt groeit voortdurend.”


Nog 65% van Belgische aardappeloogst in de schuur


In Belgie ligt nog 2,62 miljoen ton aardappelen in de bewaring. Dat blijkt uit een enquête van PCA, Fiwap en Carah. Dat is 18% meer dan het vijf arig gemiddel- de. Van de voorraad is een kwart vrije aardappelen. Van de totale voorraad aardappelen in februari is 1,7 miljoen ton van het ras Fontane.


KIJK OP BOERDERIJ.NL voor een uitgebreid bericht.


Sensus subsidieert aanschaf schoff el en wiedeg


Sensus gaat de aanschaf van apparatuur voor me- chanische onkruidbestrijding in cichorei fi nancieel ondersteunen. De subsidie bedraagt zo’n 5% van de aanschafwaarde. Dit project is een eerste proefproject in Groeikracht, een nieuw initiatief van Cosun, dat een vervolg kan krijgen in de andere Cosun-teelten.


Nefyto richt Werkgroep Bio op met specialisten


Nefyto heeft een werkgroep biologische gewasbe- schermingsmiddelen en biostimulanten opgericht: Werkgroep Bio. Reden voor deze werkgroep is dat deze producten een steeds belangrijker deel uitmaken van het portfolio van de Nefyto-deelnemers.


BOERDERIJ 106 — no. 21 (16 februari 2021)


FOTO: PETER ROEK


FOTO: PETER ROEK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76