This page contains a Flash digital edition of a book.
11,40 meter breed en een maximale diepgang van 3,50 meter. Dat is ook een gunstige ontwikkeling voor het milieu. Transport over water is volgens Rijks- waterstaat immers efficiënter dan weg- vervoer, en levert minder uitstoot op van het broeikasgas CO2.


Werken vanaf het water De oevers bleven bij de werkzaamhe- den buiten schot, want de vaargeul ligt in het midden en er kon met twee bag- gerpontons en een kraanschip vanaf het water worden gewerkt. Er hoefden geen wegen en fietspaden te worden gestremd; en ook de bruggen konden volgens plan en in goed overleg met ProRail in gebruik blijven. Maar dat be- tekent niet dat het project een makkelij- ke opgave was.


Bommen zoeken Een grote uitdaging was de munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in de Maas is achtergebleven. Als frontstad met strategische bruggen is Venlo zwaar be- schoten en gebombardeerd. Voor het begin van de werkzaamheden moest de ligging van mogelijke explosieven nauwgezet in kaart worden gebracht, om daarna veilig te worden verwijderd.


“Een flinke klus”, vertelt Doodeman, “maar in het belang van de veiligheid van iedereen konden we niet ongecon- troleerd aan de slag gaan.” “Britse ar- chieven wezen op de aanwezigheid van zeker een of twee vliegtuigbom- men”, vult contractmanager en project-


leider Gert-Jan Verlaan van Rijkswater- staat aan. “Maar dat was slechts een indicatie, het was spannend wat er echt zou worden gevonden. Een projectplan Conventionele Explosieven werd opge- steld en goedgekeurd door de gemeen- ten Venlo en Peel en Maas.”


Duikers


Het detectieonderzoek startte al in fe- bruari, waarna alle verdachte plekken in kaart werden gebracht met behulp van detectieapparatuur. Bij grote objecten werden duikers ingeschakeld om de bo- dem ter plekke te controleren. Dat was vooral nodig in de buurt van de brug- gen. Daar was het risico op explosieven het grootst.


Verlaan: “De detectie gaf bij en onder de bruggen één groot rood vlak aan van- wege het aanwezige staal. Dat konden staalresten zijn van de oude bruggen, maar ook bommen. Dit moest allemaal heel minutieus worden gecontroleerd.” Veel van de in totaal 1600 verdachte ob- jecten bleken geen explosieven te zijn, maar onder meer fietsen, koelkasten en zelfs een autowrak.


Munitie demonteren


De nauwgezette operatie bleek niet voor niets: op 31 mei werd een vliegtuigbom gevonden. De werkzaamheden in de omgeving van de bom werden onmid- dellijk stilgelegd, en op zondag 24 sep- tember vond de ruiming en ontmante- ling van de 500-ponder plaats door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).


Voor de operatie hoefden geen omwo- nenden te worden geëvacueerd; alleen de bewoners van één straat moesten uit voorzorg binnen blijven. “De ontsteking is door de EOD al onder water gede- monteerd”, aldus Verlaan. Daarmee was het mogelijke gevaar geweken. De bom is in de buurt gecontroleerd tot ontplof- fing gebracht.


Verder zijn in totaal acht kleinere stuks munitie gevonden, zoals granaten. De ruiming van deze minder krachtige pro- jectielen had minder voeten in de aarde. De granaten zijn met een zeefbak voor- zichtig opgevist, bewaard in een opslag-


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 63


1600 VERDACHTE OBJECTEN: 1 BOM EN 8 KLEINERE STUKS MUNITIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68