This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Maxime Verhagen Op stroom


Eind november was ik aanwezig bij de Regiodag van Bouwend Neder- land Regio Noord. Dat was in De Lawei in Drachten. Samen met enkele andere panelleden, waaronder de Nederlandse MacGyver Rolf Hut, heb- ben we gesproken over hoe we jongeren interesseren om te kiezen voor de bouw- en infrasector. Het zal ook de lezers van Otar niet zijn ontgaan dat we zitten te springen om jong talent, én om getalenteerde zij-instro- mers overigens. Daarom voeren we onder de naam ‘Jegaathetmaken’ ac- tief campagne om jongeren te interesseren om te kiezen voor de bouw- en infrasector.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Op mijn route van Zoetermeer naar Drachten, kwam ik pakweg 150 elek- trische Volkswagens tegen, zo’n zelfde aantal Mitsubishi’s en nog een stuk of 41 Tesla’s. Ruim 341 elektrische auto’s dus. Dat lijkt al behoorlijk wat, maar willen we in 2050 ons hele wagenpark op elektriciteit laten rij- den, dan moeten er nog een boel auto’s vervangen worden. Op dit mo- ment rijden er bijna 120.000 elektrische auto’s in ons land: dat wil zeg- gen 100.000 met een elektrische hulpmotor en een stekker en ongeveer 20.000 volledig elektrisch. In 2050 bestaat ons gehele wagenpark naar schatting uit iets meer dan 9 miljoen auto’s. Het goede nieuws is dat het zo’n twintig jaar kost om het nationale wagenpark in zijn geheel te ver- vangen. We zijn dus op tijd begonnen. Vinkje. Echter, wie elektrisch rijdt zal toch van tijd tot tijd zijn auto moeten opla- den. Wie nu een elektrische auto koopt, krijgt daar soms een oplaadpunt bij. Of soms moet je hem zelf aanschaffen en laten installeren. Voor wie zijn auto niet op eigen terrein kwijt kan, betekent dat in veel gevallen au- tomatisch dat je voor jezelf een eigen parkeerplek in de buurt verwerft, ondanks de ongeschreven regel dat je de auto weghaalt van de oplaad- plek zodra het accupakket volledig is opgeladen. Gelijk met de groei van het aantal elektrische auto’s, zullen ook de ‘gele bogen’ bij de pompstations langs de rijkswegen moeten toenemen en vooral ook het aantal oplaadpunten bij woningen. Dat komt wel goed, want ik vertrouw erop dat de markt dit zelf zal oppakken. Ik zie echter problemen ontstaan bij de bestaande kantoren en bij de VVE’s. De vraag die ook bij andere verduurzamingskwesties speelt, namelijk ‘wie betaalt en wie plukt er de vruchten’, speelt namelijk ook hier. Bij ons kantoor in Zoetermeer hebben we nu 12 laadpunten, tegen op- zichte van ruim 250 parkeerplekken. Ook wij zullen dus enorm moeten uitbreiden. En van een beleidsadviseur van Bouwend Nederland hoorde ik dat er bij zijn VVE discussie is over het aanvragen van een laadpaal, want niemand van de huurders wil betalen voor die ene buurman die een elektrische auto heeft gekocht. Vanuit een individuele consument bezien is dat ook een logische gedachte. Maar hoe komen we er dan wél? In een rapport werd aan de bouw gevraagd: kunnen jullie wel genoeg op- laadpunten leveren? Ja, zeg ik dan. Als we voldoende menskracht heb- ben uiteraard én als de markt erom vraagt. Wij komen met an offer they can’t refuse, als de VVE’s nadenken over de funding.


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68