This page contains a Flash digital edition of a book.
BREURE FPEJ Verbeterde bitumineuze voegovergang


De Breure FPEJ is een verbeterde bitumineuze voegovergang met gietasfalt overgangsbalken en heeft een bewezen levens- duur van minimaal tien jaar. De voegovergang is geheel in eigen beheer ontworpen conform de RTD 1007-2 en de RTD 1007-4 en is daarmee toepasbaar in het gehele Nederlandse wegennet. Recentelijk is de Breure FPEJ nog toegepast tijdens het groot- schalig onderhoud aan de A10 West in Amsterdam.


Over de Breure FPEJ


De Breure FPEJ is een onverankerde verbe- terde bitumineuze voegovergang geschikt voor alle categorieën wegen. Een belangrijk onderdeel van de voegovergang zijn de gie- tasfaltrandbalken die aan beide zijden wor- den toegepast.


De voegovergang is geheel in eigen beheer van R. Breure bv ontworpen en is daarmee


het eerste Nederlandse ontwerp van dit type dat ook daadwerkelijk mag worden toege- past in het Nederlandse wegennet. De voegovergang heeft een aangetoonde le- vensduur van minimaal tien jaar. De op te nemen bewegingscapaciteit bedraagt -12,5 millimeter tot +25 millimeter, de grootste be- weging momenteel beschikbaar in dit type voegovergang. De voegovergang is terug te vinden in de RTD 1007 meerkeuzematrix van Rijkswaterstaat.


R. Breure bv IJweg 298


1161 GG Zwanenburg T 023 - 555 1326 www.rbreure.nl


Voordelen van de Breure FPEJ Het toepassen van de Breure FPEJ ten op- zichte van andere typen voegovergang brengt een aantal voordelen met zich mee. Allereerst is het niet nodig om verankering in het kunstwerk toe te passen waardoor de le- vensduur van het kunstwerk niet wordt aan- getast. Daarnaast is de geluidsoverlast van de voegovergang bijzonder laag waardoor deze goed toegepast kan worden in het ge- luidsarme dubbellaags ZOAB. Bovendien is de inbouw tijd van de voegovergang relatief laag ten opzichte van andere typen.


Door het toepassen van de gietasfaltrand- balken zijn zowel de voegovergang als de aangrenzende verharding waterdicht, niet spoorvormingsgevoelig en is de kans op vorstschade aanzienlijk lager.


Over R. Breure bv R. Breure bv is een grond-, weg-, en water- bouwbedrijf uit Zwanenburg dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een be- trouwbare partner in een uiteenlopend scala van werkzaamheden. Sinds de oprichting in 1984 is het bedrijf zich onder andere steeds verder gaan specialiseren in werkzaamheden aan kunstwerken wat tot de ontwikkeling van de Breure FPEJ heeft geleid. Daarnaast is R. Breure bv lid van het Platform Voegovergan- gen en Opleggingen (PVO) waarmee wordt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van voegovergangen.


OTAR MarktWijzer 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68