This page contains a Flash digital edition of a book.
houd. De nieuwe werkwijze kost gewen- ningstijd en inwerktijd bij Rijkswater- staat en marktpartijen. Daarom wordt er veel tijd geïnvesteerd aan de ‘menselij- ke’ kant om samen het succes te delen.


Is Rijkswaterstaat hierin uniek? Kort door de bocht: nee, we zijn hier- in niet uniek. Eigenlijk gaan we mee in de vaart der volkeren. ProRail is hier bijvoorbeeld al langer mee bezig dan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is er wel van overtuigd dat voorspelbaar onderhoud urgent en noodzakelijk is. Rijkswaterstaat heeft haar eigen unie- ke situatie vanwege verscheidenheid in areaal.


Mens blijft belangrijk bij voorspelbaar onderhoud De menselijke factor blijft het be- langrijkst. Voorspelbaar onderhoud is slechts een hulpmiddel om efficiënter installaties te onderhouden. Lokale ob- jectkennis blijft belangrijk en blijft dan ook mensenwerk. Als een installatie in- tensief gevolgd wordt, dan zijn er juist meer mensen nodig die snel kunnen in-


Duurzaamheid Met voorspelbaar onderhoud wordt de levensduur van installaties en componenten verlengd. Zo wordt er bijvoorbeeld bespaard op materiaalverbruik. Optimalisatie van het onderhoud resulteert in gemiddeld gezondere installaties, die daardoor minder energie verbruiken. Objectbeheerders hebben beter inzicht in het gebruik van de installaties en kunnen installaties daardoor beter afstellen. Hierdoor wordt energie bespaard. Daarbij neemt de betrouwbaar en beschikbaarheid van de installatie toe waardoor er minder storingen zijn. Hierdoor hoeven (vaar)weggebruikers minder om te rijden. Door voorspelbaar onderhoud worden installaties dus duurzamer.


Casus: defecte luchtdroger Bernhardsluis Een droger van de Bernhardsluis faalde onverwacht, waarbij discussie ontstond over de juistheid van signalen. Uit de rapporten van het reguliere onderhoud bleek namelijk dat de droger goed functioneerde gebaseerd op de teller van de draaiuren. Uit verschillende sensoren bleek dat de droger uitstond na een periode van verhoogd en afwijkend energieverbruik. Deze casus leert dat het tijd kost om gegevens goed te leren interpreteren en te vertrouwen om op tijd te kunnen rea- geren. Discussies zijn niet erg en horen bij het leerproces. Met voorspelbaar onderhoud krijgt de objectbeheerder extra gereedschap om gericht onderhoud te plannen samen met de aannemer.


spelen op veranderingen. De objectbe- heerder heeft een wezenlijke bijdrage aan het verlengen van de levensduur en verhogen van de betrouwbaarheid van bruggen, tunnels en sluizen. Dat bete- kent minder storingen en minder omrij-


den. Ook voorkomt het onnodig onder- houd en energieverbruik, wat op den duur kosten bespaart. Zo werkt Rijks- waterstaat op een efficiënte manier aan installaties die klaar zijn voor de toe- komst.


slim voorspelbaar onderhoud met zelflerende energiesensor-technologie


• doeltreffend • kosteneffectief • simpel & snel • plug & play • schaalbaar


Voor meer informatie: T (050) 524 83 70 I www.energq.com E info@energq.com


more awareness. better business.


58


Nr.8 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68