This page contains a Flash digital edition of a book.
Vakbeurs biedt informatie en verbinding in gww-sector Infra Relatiedagen 2018


Op 6, 7 en 8 februari 2018 vindt Infra Relatie- dagen plaats in Evenementenhal Hardenberg. Dit jaarlijkse evenement brengt grond-, weg- en waterbouwprofessionals samen om vakont- wikkelingen te volgen en te bespreken, maar ook om bestaande relaties en nieuw zakelijk potentieel de hand te schudden.


Informatie en contact Nieuwe technologie, innovatieve producten en diensten; ge- noeg aanleidingen om elk jaar zo’n 18.000 professionals en 300 standhouders samen te brengen in deze gww-driedaag- se. Een groot deel van de bezoekers komt uit de grond-weg & waterbouw, machines en materieel en overheid. De kenmer- kende gemoedelijke sfeer moet meer doen dan alleen zorgen voor een leuke en leerzame dag, aldus de organisatie. “Het platform blijft zich ontwikkelen, omdat een beurs in deze tijd meer is dan een plaats waar alleen producten, trends en nieu- we ontwikkelingen worden gepresenteerd. Mensen moeten met goede informatie naar huis gaan, maar het is zeker zo be- langrijk dat zij producten en diensten ‘beleven’. De Infra Rela- tiedagen moeten een stimulans zijn om verbinding te voelen


met aanbieders en een basis creëren om zaken te doen. Deze speerpunten vormen de basis voor de aankomende editie in 2018.


Match & Meet


De vakbeurs combineert een specifieke sectorbenadering met een full-service formule. Naast entree, catering en par- keerfaciliteiten hoort daartoe ook een Evenementenhal App met een Match & Meet functie, te gebruiken door exposanten en bezoekers. Match & Meet registreert en kwalifi ceert bin- nen enkele seconden gegevens van exposanten en bezoe- kers. De app zorgt ervoor dat bezoekers en exposanten re- levante leads kunnen ontmoeten, en dus rendement halen uit hun beursdeelname.


Samenwerking met Stichting IKN Nieuw op deze editie van Infra Relatiedagen is de samenwer- king met Stichting IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland). IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het ver- zamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterke- ten. Op de beursvloer is een apart ‘IKN Paviljoen’ ingericht waar IKN-ers zich profi leren, en zijn er diverse IKN-leden die met een eigen stand deelnemen aan de vakbeurs. Daarnaast draagt Stichting IKN bij aan een aantal lezingen binnen hun vakgebied in het ‘kennistheater’


Meer informatie: www.evenementenhal.nl/infra Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 61


Foto: Juliantien fotografi e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68