This page contains a Flash digital edition of a book.
Ingenieursbureau Boorsma B.V. Deskundig & onafhankelijk


Ingenieursbureau Boorsma is een advies- en ingenieursbureau dat opdrachten uitvoert binnen de branches “bouw en civiel” en “milieu en geologie”. De variëteit in projecten is groot. Boorsma is uw partner in infrastructurele en waterbouwkundige projecten. Voor kunstwerken en geotechnische constructies voert het bureau alle voorkomende advies- en engineeringswerkzaamheden uit. Door de platte organisatie kan snel en fl exibel op uw vraag worden ingespeeld.


Ingenieursbureau Boorsma vindt een grote variatie aan opdrachten niet alleen van be- lang voor het vullen van de orderportefeuille, het draagt ook bij aan de expertise van het bureau. De wisselwerking tussen verschillen- de disciplines en de daarmee gepaard gaan- de beheersing van raakvlakken dragen bij aan het tot bloei komen van het eigen speci- alisme van een individuele medewerker.


Naast een breed scala aan disciplines, is exper- tise een kenmerk van Ingenieursbureau Boor- sma. Zo is Boorsma in Nederland mede leidend op het gebied van houtskeletbouw en houtcon- structies in de waterbouw. Tevens is het bureau specialist in de engineering van kunstwerken inclusief werktuigbouwkundige installaties en bewegingswerken. Andere expertises, van be- lang voor de inframarkt, betreffen de enginee- ring van voegovergangen en portalen en stabili- teitsberekeningen van pontons.


Ingenieursbureau Boorsma B.V. Gerben Sondermanstraat 2 9203 PV Drachten T +31 (0) 512 - 580 300 drachten@boorsma-consultants.nl www.boorsma-consultants.nl


OTAR MarktWijzer 60 OTAR MarktWijzer


Een greep uit recent afgeronde en lopende projecten binnen de disciplines waterbouw en (rail)infrastructuur: het ontwerp van een noodoplossing voor de aangevaren stuw bij Grave, de engineering van de Noorderpark- brug in Amsterdam en het ontwerp van de onderdoorgang bij station Haren.


Activiteiten: (haalbaarheids)studies, ontwerpen, hoofd- en detailengineering, besteksgereedmaken, pro- jectmanagement, bouwtoezicht, begeleiding van uitvoering en inspecties.


Actief in de disciplines: • Bouwtechniek en houtskeletbouw • Constructies • Bouwfysica • Waterbouwkunde • Infrastructuur • Bouwmanagement • Milieu • Geologie


 Komen multidisciplinaire projecten met uitdagingen op het vlak van geotechniek, funderingstechniek, betonbouw, staalcon- structies en/of werktuigbouwkunde regel- matig op uw pad?


 Wordt van u verwacht dat u werkt volgens systems engineering, uw ontwerp 3D mo- delleert of participeert in een BIM-omge- ving en tenslotte uw verifi catie en validatie van de contracteisen op orde heeft?


 Of hebt u voor een (UAV-GC-) aanbesteding behoefte aan een uitgekiend aanbiedings- ontwerp tegen een aantrekkelijke prijs?


Ingenieursbureau Boorsma is graag uw partner!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68