This page contains a Flash digital edition of a book.
Gedrag voorspellen Bij zo goed mogelijk faciliteren van al deze vervoersproces- sen zijn goede, betrouwbare data de key-factor om alles in goede banen te leiden, zegt Van Haasteren. “Data uit de auto en data over mensen én daaruit de juiste conclusies en ad- viezen destilleren wordt steeds meer het gebied waar de con- currentie gaat plaatsvinden. Wil je immers het verkeer goed laten doorstromen, dan is inzicht de eerste stap. En op basis van dit inzicht goed kunnen voorspellen hoe het verkeer zich gedraagt. Het doel daarbij is dat het verkeer dusdanig goed moet doorstromen dat de negatieve effecten zoals emissies en geluidsoverlast worden geminimaliseerd. Technologische ontwikkelingen aan de ene kant en slimme innovatieve oplos- singen door gebruik van data aan de andere kant gaan daar- bij helpen.”


Win-winsituaties


Innovatieve oplossingen bedenken op basis van technolo- gische ontwikkelingen en met gebruik van data is één ding, maar hoe zorg je ervoor dat weggebruikers meegaan in het proces? Volgens Van Haasteren is voor het succesvol imple- menteren van innovaties noodzakelijk dat er win-winsituaties zijn voor alle betrokken partijen. Er moet winst zijn voor de weggebruiker, maar ook voor de overheid en de omgeving. “Zo hebben wij onlangs een oplossing geïntroduceerd in


42 Nr.8 - 2017 OTAR


‘s- Hertogenbosch, Schwung genaamd. Dit is een app die wij hebben ontwikkeld in samenwerking met Infoplaza waarbij wij op basis van de GPS-posities van fi etsers routepatronen her- kennen en herkomst en bestemming kunnen analyseren en voorspellen. Dit geeft de overheid inzicht in de verschillende fi etsstromen en de effecten van het fi etsbeleid.”


Innovaties stimuleren Dit is inderdaad winst voor de overheid, maar wat is het voor- deel voor fi etsers en de omgeving? Van Haasteren: “Schwung voorspelt wanneer een fi etser bij een verkeerslicht is. Normaal gaat dat via een lus in de weg en een drukknop, maar dan kan het best wel even een tijdje duren voordat het stoplicht op groen springt. Nu weet het verkeerslicht al veel eerder wan- neer de fi etser eraan komt en kan daarop anticiperen. Dit sti- muleert tegelijkertijd het fi etsgedrag; bovendien is het veiliger en het stimuleert om de fi ets te pakken omdat de reistijd per fi ets met Schwung korter is. Dat is zowel winst voor de fi et- ser als voor de omgeving, want dit leidt tot lagere emissies, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. Dat zijn kortom de win-winsituaties die het gebruik van innovaties stimuleren.”


Meer informatie: www.vialis.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68