This page contains a Flash digital edition of a book.
wordt drainagegranulaat gestort: be- werkt puingranulaat, wat goed water- doorlatendheid/ waterbergend is. Een aanzienlijke regenbui kan volledig in de granulaatkoffer worden geborgen, waarna het water kan infi ltreren in de ondergrond.


- Op het draagkrachtige drainagegra- nulaat wordt over de hoogte van het tweelaags-ZOAB een strook ZOAB aangebracht met een speciale sa- menstelling. Varianten van dit meng- sel worden door Heijmans al enkele jaren toegepast als éénlaags-asfalt- constructie, rechtstreeks op een puin- verharding. Het mengsel kan zeer gro- te vervormingen opnemen zonder te scheuren.


- De bovenzijde van deze strook as- falt van ca. 30 cm breed, wordt dicht- gezet met een speciale bitumineuze slem. Deze sluit alleen het oppervlak af, zodat er geen vervuiling en gras- ingroei kan plaatsvinden, daaron- der blijft de asfaltlaag volledig open. Het dichte oppervlak functioneert bij extreme regenval ook als natuurlijke overstort.


- Het geotextiel wordt teruggeslagen en de bermgrond aangevuld. Hierdoor ontstaat een “zachte overgang” van de onverharde berm naar de verharding.


Oplossing Heijmans


Visualisatie van Heijmans


Bermasfalt van BAM


De oplossing van BAM Infra is bermasfalt. Dit asfalt is ontwikkeld voor landelijke, smalle wegen en biedt de bestuurder de mogelijkheid veilig en schadevrij uit te wijken in de berm. Op lagere orde we- gen heeft BAM Infra al veel ervaring op- gedaan met bermasfalt.


Direct naast open verharding Bermasfalt wordt direct naast de open verharding aangebracht over een breed- te van 30 tot 80 cm. Dit is een open as- faltverharding met een grovere gradering dan de open deklaag, waardoor water uit deze deklaag door het bermasfalt kan afstromen. De berm behoudt zijn functi- onaliteit en uit berekeningen blijkt dat de constructie bestand is tegen incidentele overrijding door verkeer. De berm is on- derhoudsarm, doordat spoorvorming in de berm wordt voorkomen.


Duurzame toepassing


Het onderhoud van bermasfalt loopt mee in het reguliere wegonderhouds- programma.


2-laags ZOAB met hoogteverschil van 70 mm


Aan het einde van de levensduur wordt bermasfalt gefreesd en voor 100% her- gebruikt.


De oplossing is toepasbaar in zowel de buiten- als de middenberm en kan in verschillende breedtes worden aange- bracht. Dat aanbrengen van bermas- falt kan met standaard wegenbouwma- terieel worden uitgevoerd, waardoor er geen extra investeringen nodig zijn en eventuele vervanging in de toekomst re- latief goedkoop is.


Sterke punten van de oplossing: • Veilig en eenvoudig terugrijden: re- dresseren is naar verwachting op een- voudige wijze mogelijk.


• Beperken uitvoeringshinder: de con- structie wordt machinaal aangebracht waarbij het aantal handelingen be- perkt is.


• Kosten van realisatie: de construc- tie kan zowel tijdens als na reguliere onderhoudswerkzaamheden worden aangebracht, machinaal met bestaan- de technieken.


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 21


prijs3e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68