This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 8-2017, jaargang 98 Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl Een land en zijn toekomst


Ik werd getriggerd door de zinsnede ‘Een land dat leeft bouwt aan zijn toekomst’, uit het rapport van de Deltacommissie van 2008. De zin is op alle facetten van onze maatschappij van toepassing. In de utiliteits-en wegenbouw zelfs letterlijk. Maar op andere terreinen gaan de ontwikkelingen ook door, zonder dat het direct wordt opgemerkt. Nederland is continu in beweging, en de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Kijk bijvoorbeeld naar klimaatverandering en ICT. Onder invloed van ICT veranderen onze mobiliteitspatronen, wat vervolgens leidt tot aanpassingen van de infrastructuur. We zien de snelle opkomst van de superbikes en de zelfrijdende, en sterker nog de vliegende auto’s. De ontwikkelingen houd je niet tegen; je moet ze tijdig faciliteren met visie, investeringen en snelle besluitvorming. Dat is een continu proces van interactie tussen bestuurlijke instanties en markt, waarin fl exibiliteit essentieel is om onze economie vitaal en concurrerend te houden.


Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


AcquiMedia is uitgever van: Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017 TAR 3


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


Ik vind dat we in een land wonen waarin we die zaken goed voor elkaar hebben. We leven in een zeer interessante periode. OTAR volgt die ontwikkelingen op de voet. Ook in deze editie aandacht voor trends, pilots en tastbare projecten. De ontwikkelingen op het gebied van asfalt staan centraal op de jaarlijkse asfaltdag van 12 december. Bij de Bernhardsluis in Tiel onderzoekt men of een sluis zelf kan melden wanneer hij onderhoud nodig heeft. Dit keer ook aandacht voor de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en ProRail. Op 11 themagebieden leert men van elkaars sterke punten. Wat dat kan opleveren blijkt wel uit de spoorverbreding tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn met een spectaculaire plaatsing van een spoorbrug, de geconditioneerde sloop van de oude Botlekbrug en de rivierverruiming van de Maas. Ik wens u weer veel leesplezier toe.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68