This page contains a Flash digital edition of a book.
doel is internationaal de toonaangeven- de ontwikkelaar en leverancier van be- trouwbare decentrale stroomsystemen te zijn. Naast de Nederlandse markt zijn we actief door heel Europa via vestigin- gen in Duitsland, Denemarken en Bel- gië. Bredenoord richt zich vandaag de dag op de ontwikkeling van efficiënte- re en duurzamere stroomaggregaten. Vanuit onze Clear Concept filosofie wor- den oplossingen gebracht gebaseerd op nieuwe brandstoffen, nieuwe omzet- tingstechnologieën en verhoging van ef- ficiëntie en emissiereductie.”


Alles in huis voor tijdelijke stroom De verhuurvloot van Bredenoord, die op dit moment ruim 2500 machines bevat, is afgelopen jaren uitgebreid met vele nieuwe producten en diensten die bij- dragen aan de verduurzaming van tij- delijke energie. De ESaver, een hybride batterijsysteem dat Bredenoord in 2012 op de markt bracht, bespaart gemid- deld 70% van de brandstof bij gelijk- waardige stroomopbrengst. In totaal is inmiddels al een half miljoen liter diesel bespaard met de ESaver. Ook met Po- wermanagement, waarbij verschillende aggregaten verbonden zijn, kunnen tien- tallen procenten brandstof (en dus kos- ten) bespaard worden. De Mobile Solar Plant is een systeem waarbij tijdelijke stroom wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen, in combinatie met batte- rijen en een aggregaat. Sinds 2016 biedt Bredenoord haar klanten ook de moge-


ER KUNNEN TIENTALLEN PROCENTEN BRANDSTOF (EN HUURKOSTEN) BESPAARD WORDEN


De mobile solar power plant ‘Sunbox’ zorgt binnen 1 dag voor stroom op afgelegen locaties.


lijkheid gebruik te maken van niet fos- siele diesel HVO (Hydrogynated Vege- table Oil) gemaakt van een biologische reststroom.


Nieuwe lijn aggregaten De vernieuwde ‘standaard’ aggregaten, gebaseerd op de verbrandingsmotor- technologie, worden met de genoem- de innovaties steeds efficiënter inge- zet. Deze nieuwe aggregaten zijn door Bredenoord zelf ontwikkeld en zijn ge- baseerd op de meest moderne en be-


trouwbare motoren die nu beschikbaar zijn. Ook emissie van geluid is hiermee verlaagd. Bij het ontwerp van het aggre- gaat is rekening gehouden met het er- gonomisch gebruik, zodat de mensen die een aggregaat aansluiten of aan- zetten een goede werkhouding kunnen aannemen. De nieuwe lijn aggregaten wordt in diverse vermogens gebouwd, heeft een vernieuwde interne opbouw en een ander uiterlijk.


Klanten De komende maanden worden de eerste aggregaten ingezet en getest bij klanten in verschillende markten. Toon Bruining, manager Rental: ”Klanten stroomzeker- heid geven is ons doel. Dit bereiken we doordat we al onze expertise én terug- gekoppelde klantervaringen kunnen in- zetten bij het ontwerp van een nieuwe generatie aggregaten. Dat leidt ook tot besparingen voor de klant; informatie daarover hebben we vanzelfsprekend beschikbaar. We komen nu weer in de volgende fase van de cyclus: de klanten krijgen weer het woord over hoe zij de nieuwe systemen ervaren. En wij blijven daarnaar luisteren, leren en verder ont- wikkelen.”


80 jaar geleden startte Jan Bredenoord het familiebedrijf in Apeldoorn. Meer informatie:


www.bredenoord.com/nl/ Nr.8 - 2017 OTAR


O Nr.8 - 2017TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68