This page contains a Flash digital edition of a book.
Veiligheid voorop bij aanpak laatste deel Maasroute


Door het verdiepen en verbreden van de Maas bij Venlo wordt de rivier geschikt gemaakt voor grotere schepen. Rijkswater- staat en aannemer de Vries & van de Wiel zagen zich daarbij gesteld voor een reeks uitdagingen. Zo moest de bodem nauw- gezet worden gecontroleerd op niet gesprongen explosieven, onder meer met hulp van duikers. En alle werkzaamheden moesten worden gedaan zonder stremmingen voor vaar- en wegverkeer. Tekst:Richard Mooyman


62 Nr.8 - 2017 OTAR


O


mgevingsmanager Fred Dood- eman van de Vries & van de Wiel is tevreden. “Het leeu- wendeel van de werkzaamheden is in- middels achter de rug”, stelt hij vast. De uitvoering van het project startte in mei 2017 en loopt nog tot eind 2018.


Doorgang voor scheepvaart Het zeven kilometer lange traject tus- sen de stuw in Belfeld en Ubroek loopt deels door het centrum van Venlo, en kruist de A73/74, de stadsbrug Ven- lo en de spoorbrug Venlo. De vaargeul in het midden van de Maas is verbreed van 40 meter naar 66,6 meter, zodat straks twee grote schepen elkaar zon- der hindernissen kunnen passeren. Met een diepte van 4,90 meter is dan ook dit deel van de Maasroute tussen Maas- tricht en Weurt geschikt voor schepen van klasse 5b, de tweebaks duwvaart. Dit zijn schepen van 190 meter lang,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68