This page contains a Flash digital edition of a book.
LATEXFALT


Revolutie in verjonging Bitumen Strakke langsnade met Lassealer


Naden, scheuren en uitgevreten langsnaden in het wegdek. De zwakste schakel in de keten en een veelvoorkomende bron voor vertragingen wegens reparatiewerkzaamheden. Maar als het aan de alliantiepartners Boskalis Nederland NV en Latexfalt BV ligt kan dit anders. Want met de ontwikkeling van de Lassealer; een machine waarmee het gepatenteerde bindmiddel Mo- diseal LS kan worden aangebracht over de langsnaden van de asfaltconstructie waardoor preventief schade en verkeershinder wordt voorkomen.


Prijsvraag


Ad de Boer van Boskalis: “In 2013 hebben wij meegedaan aan een Rijkswaterstaat prijsvraag voor het ontwikkelen van een duurzame oplossing voor schaden aan lang- snaden. Bestaande oplossingen leiden tot het afdichten van de lasnaden en hebben nega- tieve neveneffecten voor de verkeersveilig- heid zoals valse belijning bij nat wegdek, een veelgehoorde klacht van motorrijders”.


LATEXFALT BV Hoogewaard 183 Postbus 6, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn T 071 - 3419108 info@latexfalt.com www.latexfalt.com


Verjongen “Binnen Latexfalt zijn we al 7 jaar bezig met onderzoek naar de veroudering van bitumen,” vertelt Bert Jan Lommerts van Latexfalt. “Sa- men met kenniscentra en universiteiten is onderzocht wat het mechanisme van verou- dering inhoudt, en als je dit snapt is de oplos- sing van verjonging en versterking nabij. Dat is waar we met Lassealer uitkomst bieden”. Nadat Rijkswaterstaat koos voor de Lassealer met de Modiseal LS is een testfase ingezet om aspecten als doorlatendheid, veiligheid, stroefheid en levensduur te testen. “In 2015 kregen we groen licht voor het gebruik op de openbare weg,” aldus De Boer. “We hebben toen een machine ontwikkeld voor het effec- tief aanbrengen van het bindmiddel. Inmid- dels hebben we twee machines die de oplos- sing perfect kunnen aanbrengen.”


Langere levensduur & veiligheid Wat doet de Lassealer eigenlijk? Lommerts: “Het bindmiddel dringt in het zeer open asfalt en hecht aan de aanwezige mastiek; rafe- ling of uitvreten wordt voorkomen. Het bind-


middel integreert dus in het asfalt en ligt er niet op; van gevaarlijke schijnbelijning is nu geen sprake!”. “De Lassealer heeft een le- vensduur verlengend effect en we raden dan ook aan om bij het aanbrengen van nieuwe ZOAB-deklagen de langsnaden direct te be- handelen. Dit zorgt voor een langere levens- duur en reduceert de onderhoudsbehoefte. We schatten in dat het minimaal 10 jaar zijn werk doet, waardoor de totale levensduur van het ZOAB niet meer door de lasnaad wordt bepaald maar door de ZOAB deklaag als geheel”.


Minder fi le De Boer vult aan: “Keten-samenwerking geeft ruimte aan dit soort goede oplossingen. Niet alleen hebben we een technisch perfec- te oplossing ontwikkeld, het speelt ook in op de bredere problematiek bij wegdek-repara- ties. De Lassealer is een systeem waarbij de weg na reparatie in een paar minuten weer open kan. Zodat er nauwelijks vertraging voor het verkeer ontstaat.”


OTAR MarktWijzer 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68