This page contains a Flash digital edition of a book.
en tijdig worden geïnformeerd”, aldus Wiers. “Als vaarwegbeheerder moet Ha- venbedrijf Rotterdam de scheepvaart in- lichten over de aanpassingen.” Weggebruikers worden geïnformeerd via internet, de bekende gele borden en ook via sms. Wiers: “We hebben een sms-dienst die eerder in het leven is ge- roepen om te informeren over storingen van de Botlekbrug. Aan de abonnees versturen we nu ook aankondigingen in verband met afsluitingen vanwege de sloop. Zeker voor (brom)fietsers die dan flink moeten omrijden via de Spijkenis- serbrug is dat handig.”


Klachten voorkomen Hoe ingrijpend de afsluitingen ook kun- nen zijn voor automobilisten, (brom)fiet- sers en voetgangers, het aantal klach- ten is beperkt. Iedereen is volgens Wiers wel zo’n beetje bekend met de maatregelen. Lokale media besteden er ook aandacht aan. “Het gaat hartstikke goed. Het aantal klachten over de sloop en de daarmee gepaard gaande afslui-


tingen is op de vingers van één hand te tellen. Een klacht is dat op- en afrit- ten eerder worden afgesloten dan het in persberichten aangekondigde begin van de werkzaamheden, of dat borden eerder worden omgedraaid. We com- municeren nu dat rijstroken en opritten in verband met de voorbereiding van de afsluiting eerder kunnen worden afge- sloten; dit om de verwachtingen te ma- nagen. En we vragen A-lanes-A15 om zo laat mogelijk te beginnen met het omdraaien van borden.”


Webcam De sloop van de brug kan worden gevolgd via een webcam. “Zeker voor mensen in de regio is de Botlekbrug best een icoon”, aldus Wiers. De brug raakt bij menig oudere een gevoelige snaar. Volgens Wiers is er veel belangstelling voor de sloop van de brug. “Maar we nodigen mensen niet uit om te komen kijken, daarvoor is geen plek. En er moet ook ruimte zijn voor de hulp- diensten. Via de webcam geven we ze toch de kans om het een beetje mee te maken.”


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68