This page contains a Flash digital edition of a book.
Een nieuwe fase in de samenwerking


Strategische alliantie RWS en ProRail


In 2011 ondertekenden Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail een overeenkomst waarmee zij een strategische alliantie sloten. Dat markeerde, de start van een samenwerking tussen de twee belangrijkste netwerken van onze infrastructuur. Na 5 jaar is begin 2017 de samenwerking binnen de strategische alliantie geëvalueerd. Er is vastgesteld dat voor beide organisaties de strategische alliantie absoluut tot meerwaarde is en dus gecon- tinueerd wordt. Daarnaast is vastgesteld dat de strategische al- liantie na 5 jaar ook op een kantelpunt is aanbeland. Tekst: Jos van Maarschalkerweerd


O


m nog meer rendement te re- aliseren kan de samenwerking verder worden verdiept. Dit ge-


beurt door een aantal strategische op- gaven te benoemen, waardoor concre- te projecten gerealiseerd gaan worden. Een interview met beide trekkers Cees


Brandsen van Rijkswaterstaat en Ans Rietstra van ProRail.


Waarom een strategische alliantie?


Cees Brandsen: “RWS en ProRail zijn sterk vergelijkbare organisaties. Bei-


de hebben een publieke taak met een complexe opgave op een hoog belast netwerk. Voor de organisaties is er wei- nig nodig om een kluit modder in hun gezicht te krijgen. Ik kan van genieten van hoe ProRail omgaat met die span- ning en van de veerkracht die het iede- re keer weer toont. Een voorbeeld is de campagne van ‘verbindt, verbetert en verduurzaamt’, zoals je die op de radio hoort.”


Ans Rietstra: “Rijkswaterstaat is een professionele, multidisciplinaire organi- satie binnen een politieke wereld die er toe doet. Rijkswaterstaat is zeer door- drongen van wat het de BV Nederland te bieden heeft en ook hoe ze dat op een transparante, zakelijke manier moe- ten doen. Waar het in de strategische alliantie om gaat is om te leren van el- kaar en gezamenlijk kennis en erva- ring te ontwikkelen op wederzijds rele- vante thema’s, zodat uiteindelijk 1+1=3 gaat gelden voor het land. Zo kun- nen de organisaties allebei hun perfor- mance verbeteren en elkaar versterken als uitvoeringsorganisaties in een maat-


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 29


Foto: ProRail, Gerrit Serné


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68