This page contains a Flash digital edition of a book.
Prijsvraag veilige randen bij ZOAB: de winnaars


Vanwege de hogere geluidsreductie passen we in Nederland op steeds meer autosnelwegen tweelaags-ZOAB toe. Dit type weg- dek heeft een dikte van 70 millimeter, 20 millimeter meer dan standaard-ZOAB. Wanneer een auto om een of andere reden van de weg raakt, dan kan het extra hoogteverschil tussen weg en berm het lastig maken om goed terug te sturen. Daar zocht Rijkswaterstaat ideeën voor, van marktpartijen die hun innova- tiekracht de ruimte geven.


W


ilfred Nijssen, senior advi- seur materiaaltechnologie bij Rijkswaterstaat Zuid-Ne-


derland: “Normaal gesproken lost Rijks- waterstaat het terugstuurprobleem op door aan de rand van het wegdek een ‘trappetje’ aan te brengen: de toplaag houdt iets eerder op dan de onderlaag. Op een klein deel van de snelwegen is voor deze oplossing alleen geen ruimte. Om het risico op gevaarlijke verkeerssi-


tuaties in die gevallen te verkleinen, zijn we op zoek gegaan naar een alterna- tief.” “Wereldwijd bestaat er nog geen enkel product op dit gebied, al zijn er in Duits- land wel oplossingen langs andersoor- tige open deklagen gevonden.


Vier winnaars


De prijsvraag die dit voorjaar is uitschre- ven leverde tien inzendingen op. RWS


was positief verrast door de verschei- denheid aan doordachte en realistische oplossingen. In de beoordeling is aller- eerst gekeken hoe veilig en eenvoudig het terugkeren op de rijbaan gaat. Daar- naast zijn de uitvoeringshinder, aanleg- kosten, duurzaamheid en toepasbaar- heid meegewogen. Uiteindelijk heeft dat vier winnaars opgeleverd: Freesmij/ Esha, Heijmans, BAM Infra en KWS. Op de volgende pagina’s presenteren we hun winnende ideeën.


Test van de winnende oplossingen


Nijssen: “In de eerste helft van 2018 gaat TNO de winnende producten in de praktijk testen. Daarvoor reali- seert Rijkswaterstaat op een bestaan- de snelweg achter elkaar vier proefvak- ken van ieder 300 meter. Het aanleggen en testen combineren we met geplan- de werkzaamheden, zodat er geen ex- tra wegafsluitingen nodig zijn. Speciale meetapparatuur in de testauto maakt inzichtelijk hoe comfortabel en veilig het terugkeren naar de rijbaan verloopt. Daarnaast kijken we onder meer hoe de


Nr.8 - 2017 OTAR O Nr.8 - 2017TAR 19


Vier


winnende ontwerpen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68