This page contains a Flash digital edition of a book.
Spoorverdubbeling sluitstuk Randstadspoor


Als onderdeel van het programma Randstadspoor van het mi- nisterie van Infrastructuur en Waterstaat voeren ProRail en BAM Infra het sluitstuk uit van dit programma: de spoorverdub- beling tussen Utrecht CS en Utrecht Leidsche Rijn. Het meest in het oog springende onderdeel van dit project was het ‘inrijden/ invaren’ van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnka- naal afgelopen maand. Een gesprek met de bouwmanager van ProRail Tjarco Tiegelaar en Bert de Jong de projectmanager van de opdrachtnemer Bouwcombinatie BAM-HSM UtARK. Tekst: Jos van Maarschalkerweerd


H


et Randstadspoor is een net- werk van metro-achtige treinen in de regio Utrecht. Het pro- ject Randstadspoor loopt al sinds maart 1997, toen het startsein werd gegeven voor een verkenning naar de mogelijk- heden voor een hoogwaardig netwerk van regionale railverbindingen rond de stad Utrecht. Dit betekende de aanleg van nieuwe regiostations in een soort stervorm rondom Utrecht en een ver- dubbeling van sporen om doorgaand en lokaal treinverkeer van elkaar te schei- den. Meerdere van deze stations be- dienen Vinexwijken, zoals de stations in Leidsche Rijn, Amersfoort Vathorst en Houten Castellum, zodat inwoners van die wijken ook gebruik kunnen maken van hoogwaardig openbaar vervoer.


34 Nr.8 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68