search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
THEMA SUBSIDIES EN TOESLAGEN


10 aandachtspunten voor de


Gecombineerde opgave Alfa Accountants en Adviseurs zette 10 aandachtspunten op een rij: 1. De Gecombineerde opgave moet uiterlijk 15 mei ingediend zijn. De peildatum voor dieraantallen is 1 april, voor grond telt de situatie op 15 mei;


2. RVO.nl nodigt bedrijven per brief uit om de opgave in te dienen. Als je een uitnodiging krijgt, ben je verplicht de opgave in te vullen;


3. Registratie (als actieve landbouwer) moet uiterlijk 15 mei op orde zijn bij de KvK;


4. Op tijd benodigde zaken zoals E-herkenning, TAN-codes en even- tuele machtigingen regelen;


5. Eerst percelen bijwerken en meldingen van fouten, zoals dubbel- claims (perceel door twee aanvragers opgegeven) of overschrijdin- gen van topografische grenzen, vooraf oplossen. Na het oplossen van foutmeldingen altijd de opgave opnieuw versturen;


6. Voorafgaande controles uiterlijk 19 juni aanpassen. Dat zijn meldingen die automatisch verschijnen bij het indienen van de aanvraag in drie situaties: eventuele dubbelclaims, opgave van niet-subsidiabele grond en opgeven juiste gewassen in de SNL-a beheerpakketten;


7. Overdracht van betalingsrechten op tijd regelen. Uiterlijk 15 mei moeten beide partijen hebben ondertekend (met TAN-code). Alleen dan telt de overdracht mee voor 2019;


8. Uitbetaling aanvragen voor alle regelingen, van betalingsrechten tot graasdierpremie;


9. Juiste rekeningnummer doorgeven, bijvoorbeeld na een bedrijfs- overname;


10. Ondertekenen kan met E-Herkenning. Zorg voor de juiste versie.


Extra aandacht voor percelen en overnames Volgens Jeroen van den Hengel, bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs, zijn er weinig grote wijzigingen dit jaar, maar het blijft wel goed opletten. Alfa verzorgt voor circa 1.500 boeren de Gecombineerde opgave. “Ruim de helft van onze klanten laat de Gecom- bineerde opgave volledig door onze adviseurs invullen”, aldus Van den Hengel. “Of ze doen het meeste zelf maar komen toch even langs voor een laatste check of alles compleet en juist is.”


Belangrijke aandachtspunten zijn ook dit jaar de per- ceelsregistratie en de registratie van het bedrijf. “Zeker bij bedrijfsoverdrachten is het opletten. Ligt de daad- werkelijke overdrachtsdatum voor 15 mei? Zorg dan dat je het nieuwe bedrijf tijdig inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Doe je dat niet, dan wordt in principe de bedrijfstoeslag niet uitbetaald.” (Zie kader 10 aandachts- punten).


‘Actieve landbouwer’ onder de loep De voorwaarden voor uitbetaling van betalingsrechten en andere subsidies zijn op meerdere punten gewijzigd. Een belangrijke voorwaarde in de GLB-regelingen zoals betalingsrechten, is dat de aanvrager een ‘actieve land- bouwer’ moet zijn. Dat betekent dat de aanvrager bij de


Kamer van Koophandel ingeschreven moet zijn met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit. Zoals hiervoor al aangegeven is het extra opletten bij wijzigingen in de be- drijfssituatie zoals overnames. 15 mei is in alle situaties de cruciale datum. De aanvrager van subsidies moet op 15 mei geregistreerd staan als ‘actieve landbouwer’ en de registratie moet gelijk zijn aan de feitelijke situatie.


Vergroeningsvoorwaarden aangepast Voor uitbetaling van betalingsrechten inclusief vergroe-


€ 375


per hectare. Basispremie (€ 262) plus vergroeningspremie (€ 113)


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019) 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84