search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL IN BEELD Onderzoeksstal van voerfabrikant De Heus krijgt vorm


In het Gelderse Beuningen bouwt veevoederbedrijf De Heus een onderzoeksstal. De bedoeling is dat de stal vanaf eind april wordt bevolkt. Het bedrijf biedt plaats aan 230 zeugen, 500 biggen en 900 vleesvarkens.


Er wordt gewerkt met een drieweken-systeem en De Heus koopt SPF-zeugen. Het voederbedrijf gaat er praktijkproeven doen met zijn voeders. Om deze reden zit er een voerinstallatie in met diverse weegtechnieken en krijgen de varkens digitale oormerken. Dat geeft resul- taten op dierniveau. Tijdens de Dutch Pork


Expo, half april in Venray, geven De Heus en dochter- bedrijf Agra-Matic tekst en uitleg over de proefstal en de gemaakte bouwkeuzes.


VARKENSHOUDERIJ


Duitse varkensvleesgiganten boeken stabiele resultaten in 2018


Continuïteit is het nieu- we groeien bij Duitse slachterijen. Gelijke varkensaanvoer stemt tevreden.


Nummer 1 en 3 op de ranglijst van Duitse varkensslachterij- en presenteerden afgelopen week hun jaarcijfers. Het zijn respectievelijk Tönnies Fleisch en de coöperatie Westfleisch. In lijn met de 12,5% lagere varkensprijs in 2018 zien beide bedrijven de omzet dalen. Maar ze krijgen wel evenveel varkens als in 2017, de loonslachtingen niet meegerekend. Vleesverwerker Tönnies groeit wel licht, maar buiten Duitsland. Het bedrijf kreeg wereldwijd 20,8 miljoen var- kens aan de haak. Dat is een


stijging van 1% ten opzichte van 2017. In Duitsland bleef de varkensaanvoer gelijk: 16,6 miljoen dieren. De Duitse marktleider slachtte 440.000 runderen, dat is 2% meer dan een jaar daarvoor.


De omzet daalde 3,6%, tot


€ 6,65 miljard. De omzetdaling is lager dan de varkensprijs- daling in 2018. Voor varkens betaalde het bedrijf afgelopen jaar 12,5% minder. Door meer toegevoegde waarde te creëren, bleef de omzetdaling beperkt, zo zei eigenaar Clemens Tönnies tijdens de persbijeen- komst.


Internationalisering Het bedrijf groeit interna- tionaal. In Engeland staat vleesverwerker Tönnies op het punt een slachterij te kopen. Met een slachterij overzee hoeft


Clemens Tönnies met zijn zoon Maximilian die verantwoordelijk is voor Zur Mühlen Gruppe.


Tönnies minder vlees van de vestiging in Sögel naar Enge- land te exporteren. Mocht de brexit doorgaan, dan betaalt Tönnies zodoende minder invoerrechten.


De Duitse vleesindustrie voelt de druk van de concur- rentie in het buitenland, zo laat Tönnies weten. Landen als Spanje en de Verenigde Staten


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


overspoelen de internationale markt met goedkoop geprodu- ceerde vleesproducten. Voor boerenbedrijven gelden daar soepeler eisen op het gebied van huisvesting en dierenwel- zijn. Tegelijkertijd staan in Duitsland de consumentenprij- zen voor vlees onder druk. Het Duitse Westfleisch kreeg afgelopen jaar 4,6% minder varkens aan de haak dan in 2017: 7,79 miljoen varkens en zeugen. Reden van de daling is een afname van het aantal loonslachtingen. Het aantal varkens dat voor eigen reke- ning is geslacht in 2018 nam met 1,6% toe. Het bedrijf kreeg 425.000 runderen aan de haak. De handel in gebruiksvee steeg 5,9%, tot 2,16 miljoen dieren. De omzet van Westfleisch bedroeg € 2,6 miljard, de winst € 11,7 miljoen.


63


FOTO: TON KASTERMANS FOTOGRAFIE


FOTO: KEES VAN DOOREN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84