search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BOERENLEVEN ZO GING DAT TOEN


1981 O


Met ET veel meer kalveren per koe Door Margreet Welink


p de foto uit 1981 wordt een donor- koe gespoeld. Met behulp van hor- monen was een superovulatie van eicellen in gang gezet. Die werden bevrucht, na enkele dagen uit de koe gespoeld en ingebracht in draagmoederkoeien. Daar groeide een embryo verder normaal uit tot een kalf. Een goede koe kon zo veel meer nakome- lingen voortbrengen dan één kalf per jaar. Embryotransplantie, kortweg ET, nam begin jaren tachtig van de vorige eeuw een vlucht. Het was nieuw, het was modern en veel boeren die een goede koe hadden, maakten er gebruik van. Sommigen deden het vaker, anderen gewoon om eens te proberen. Bij visites werd er weleens over opgeschept. Wie aan ET deed,


hoorde voor het gevoel bij de ‘echte fokkers’. Ethici stelden er echter kritische vragen


over. Rijmde ET wel met de algemene christe- lijke waarden? Werd het dier niet nog verder teruggebracht tot een productiemachine? En was er nog wel grip te houden op de ontwikke- lingen?


Het leek er niet op. In 1990 bleek bijvoor- beeld dat de verbetering van de veestapel nog sneller kon en wel met Ovum Pick Up, kortweg OPU. Eicellen werden, onder verdo- ving, rechtstreeks uit de follikels gezogen en in het laboratorium opgekweekt tot embryo’s. Koeien hoefden niet tochtig te zijn, eicellen winnen kon zelfs tijdens de dracht. Voor fokprogramma’s worden beide tech- nieken ingezet, de meeste ‘boerderijkalveren’ worden echter nog steeds geboren via ki.


Begin jaren tachtig kwam een nieuwe techniek beschik- baar: embryotrans- plantatie. Eerst kon het alleen in een lab-omgeving, later ook in de stal.


68


BOERDERIJ 104 — no. 25 (19 maart 2019)


FOTO: MISSET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84